PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : satcomصفحه ها : [1] 2

 1. نرم افزارر class hd 2020
 2. راهنمایی خرید رسیور
 3. دانلود نرم افزار SC2020_SATCOM_OSD9_v9.521) -SATCOM-for 2020HD)
 4. نرم افزار جدید و رسمی رسیور SATCOM مدل SATCOM SC-2020 ورژن v9.583 به تاریخ 2014/03/13
 5. نرم افزار جدید و رسمی رسیور SATCOM مدل SATCOM SC-8080 ورژن v9.583 به تاریخ 2014/03/13
 6. منو مخفی ریسیور sea sat
 7. نرم افزار ریسیور SatCom به مدل ریسیور 1010HD + عکس
 8. نرم افزار ریسیور Satcom مدل 2020HD + عکس
 9. نرم افزار ریسیور Satcom مدل 8080HD + عکس
 10. نرم افزار جدید و رسمی رسیورSatcom مدل SR--9797plus_ ورژن 9.696به تاریخ 2014.5.10
 11. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Satcom مدل SR-8080 hd ورژن 9.696 به تاریخ 2014.5.10
 12. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Satcom مدل SR-2020 hd ورژن 9.696 به تاریخ 2014.5.10
 13. نرم افزار جدید و رسمی رسیور satcom مدل satcom sc-9797 plus ورژن v9.696 به تاریخ 2014.05.12
 14. نرم افزار جدید و رسمی رسیور satcom مدل satcom sc-8080 ورژن v9.696 به تاریخ 2014.05.12
 15. نرم افزار جدید و رسمی رسیور satcom مدل satcom sc-2020 ورژن v9.696 به تاریخ 2014.05.12
 16. نرم افزار جدید و رسمی رسیور استارکام مدل Starcom 1010 3D BOX ورژن v2.1.240 به تاریخ 2014.05.12
 17. نرم افزار جدید و رسمی رسیورSATCOM مدلSatcom SC-2020 به تاریخ 2014/05/23
 18. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Starcom مدل 1010mini_3D_BOX ورژن v2.1.240به تاریخ 2014.05.28
 19. نرم افزار جدید و رسمی رسیور STARCOM مدل 1515MINI+7070PLUSHD ورژن v9.769به تاریخ 2014.05.28
 20. نرم افزار جدید و رسمی رسیور SATCOM مدل 2020+8080+9797PLUSHD ورژن v9.768به تاریخ 2014.05.28
 21. نرم افزار جدید و رسمی رسیورSATCOM مدل 1010MINI NEW ورژن v9.768به تاریخ 2014.05.28
 22. نرم افزار جدید و رسمی رسیور SATCOM مدل SATCOM_SC-2020+8080+9797PLUS ورژن v9.788 به تاریخ 2014/06/14
 23. نرم افزار جدید و رسمی رسیور SATCOM مدل SATCOM_SC-1515+7070 PLUS ورژن v9.793 به تاریخ 2014/06/14
 24. نرم افزار جدید و رسمی رسیور SATCOM مدل SATCOM_SC-1515+7070 PLUS ورژن v9.844 به تاریخ 2014/07/0
 25. نرم افزار جدید و رسمی رسیور SATCOM مدل SATCOM_SC-2020+8080+9797PLUS ورژن v9.841 به تاریخ 2014/07/01
 26. نرم افزارجدید و رسمی رسیور Starcom مدل 1010mini_3D_BOX ورژن v92.62به تاریخ 2014.09.09
 27. نرم افزارجدید و رسمی رسیور Starcom مدل 2020mini_3D_BOX ورژن v92.62به تاریخ 2014.09.09
 28. فیلم اموزشی انتقال نرم افزار با لودر در رسیور Starcom
 29. فیلم اموزشی انتقال لیست کانال با لودر در رسیور Starcom
 30. لودر برای انتقال نرم افزار به رسیور Starcom
 31. نرم افزار جدید و رسمی رسیور SATCOM مدل SATCOM_SC-1515+7070 PLUS ورژن v9.932 به تاریخ 2014/10/10
 32. نرم افزار رسمی رسیورsatcomمدلsatcom_2020-8080-9797 ورژنv9.1026 به تاریخ 27.11.2014
 33. نرم افزار رسمی رسیورsatcomمدلsatcom sc-333 ورژنv1.09.13246 به تاریخ 27.11.2014
 34. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Satcom مدل SC-333 HD ورژن V1.09.13309 به تاریخ 2014/12/10
 35. نرم افزار رسمی رسیورsatcom مدلsc-2020 به تاریخ :24.12.2014
 36. نرم افزار رسمی رسیورsatcom مدلsc8080 به تاریخ :24.12.2014
 37. نرم افزار رسمی رسیورsatcom مدلsc9797plus به تاریخ :24.12.2014
 38. نرم افزار رسمی رسیورsatcom مدلsc-7070 plus به تاریخ:24.12.2014
 39. نرم افزار رسمی رسیورsatcom مدلsc-1515 به تاریخ:24.12.2014
 40. نرم افزار ریسیور به تاریخ و مدل SATCOM -7070 V91055 Bin
 41. نرم افزار ریسیور به تاریخ و مدل SATCOM 1515 V91055 Bin
 42. نرم افزار ریسیور به تاریخ و مدل Satcom 1010 NEW V9384 Bin
 43. نرم افزار ریسیور به تاریخ و مدل Satcom 1040 NEW V9384 Bin
 44. نرم افزار ریسیور به تاریخ و مدل Satcom 6060 NEW V9384 Bin
 45. بازکردن شبکه 3 و ورزش در satcam6060 plus
 46. نرم افزار رسمی رسیورSATCOMمدل SC-6161 plus ورژنv9.407 به تاریخ 2015.01.31
 47. نرم افزار رسمی رسیورSATCOMمدل SC 6060 plus ورژنv9.407 به تاریخ 2015.01.31
 48. نرم افزار رسمی رسیورSATCOMمدل SC+1040plus ورژنv9.407 به تاریخ 2015.01.31
 49. نرم افزار رسمی رسیورSATCOMمدل SC-1010 plus ورژنv9.407 به تاریخ 2015.01.31
 50. نرم افزارجدیدورسمی رسیور satcomمدل satcom_6060plusورژن 9.426 تاریخ20150320
 51. نرم افزارجدیدورسمی رسیور satcomمدل satcom_6161plusورژن 9.426 تاریخ20150320
 52. نرم افزارجدیدورسمی رسیور satcomمدل satcom_1010plusورژن 9.426 تاریخ20150320
 53. نرم افزارجدیدورسمی رسیور satcomمدل satcom_1040plusورژن 9.426 تاریخ20150320
 54. نرم افزار جدید و رسمی رسیور SATCOM مدل SATCOM_SC-1515 PLUS ورژن v9.1070 به تاریخ20150320
 55. نرم افزار جدید و رسمی رسیور SATCOM مدل SATCOM_SC-7070 PLUS ورژن v9.1070 به تاریخ20150320
 56. نرم افزار رسمی رسیورSATCOMمدل SATCOM-1050PLUS ورژن v9.427 به تاریخ 2015.03.17
 57. نرم افزار رسمی رسیورSATCOMمدل SATCOM 1055 PLUS ورژن v9.427 به تاریخ 2015.03.17
 58. نرم افزار رسمی رسیورSATCOMمدل SATCOM-6565PLUS ورژن v9.427 به تاریخ 2015.03.17
 59. نرم افزار رسمی رسیورSATCOMمدل SC-1515+7070 PLUS ورژن _v9.1251به تاریخ 2015.08.22
 60. نرم افزار رسمی رسیورSATCOMمدل _2020-8080-9797 ورژن _v9.1254به تاریخ 2015.08.22
 61. نرم افزار اختصاصی رسیورSATCOMمدل _plus-9797 ورژن _v9.1256به تاریخ 2015.09.22
 62. نرم افزار اختصاصی رسیورSATCOMمدل _2020 ورژن _v9.1256به تاریخ 2015.09.22
 63. نرم افزار اختصاصی رسیورSATCOMمدل _8080 plus ورژن _v9.1256به تاریخ 2015.09.22
 64. نرم افزار رسمی رسیورSATCOMمدل 1040Super ورژن _v9.226به تاریخ 2015.10.14
 65. نرم افزار رسمی رسیورSATCOMمدل 6565 SUPER ورژن _v9.226به تاریخ 2015.10.14
 66. نرم افزار رسمی رسیورSATCOMمدل 1050SUPER ورژن _v9.226به تاریخ 2015.10.14
 67. نرم افزار همراه لودر برای حل مشگل خطاوonشدن star com hd ultra
 68. نرم افزار رسمی رسیورSATCOMمدل 1050SUPER ورژن _v9.283به تاریخ 2015.11.30
 69. نرم افزار رسمی رسیورSATCOMمدل 1040SUPER ورژن _v9.283به تاریخ 2015.11.30
 70. نرم افزار رسمی رسیورSATCOMمدل 6565SUPER ورژن _v9.283به تاریخ 2015.11.30
 71. نرم افزار رسمی رسیورSATCOMمدلCS1515 PLUS ورژن _v9.13.16به تاریخ 2015.11.30
 72. نرم افزار رسمی رسیورSATCOMمدل 7070 PLUS ورژن _v9.13.16به تاریخ 2015.11.30
 73. نرم افزار جدید رسیور SAtcomمدل sc-10+20miniبه ورژن 3304تاریخ 6/12/2015
 74. نرم افزار جدید رسیور SATCOMمدل SUPER WIFI PC 1050 ورژنv9.327 به تاریخ 29/1/2016
 75. نرم افزار جدید رسیور SATCOMمدل SUPER WIFI PC 1040 ورژنv9.327 به تاریخ 29/1/2016
 76. نرم افزار جدید رسیور SATCOMمدل SUPER WIFI PC 1055 ورژنv9.327 به تاریخ 29/1/2016
 77. نرم افزار جدید رسیور SATCOMمدل SUPER NO WIFI USB 1055 ورژنv9.480 به تاریخ 29/1/2016
 78. نرم افزار جدید رسیور SATCOMمدل SUPER NO WIFI USB 1050 ورژنv9.480 به تاریخ 29/1/2016
 79. نرم افزار جدید رسیور SATCOMمدل SUPER NO WIFI USB 6565 ورژنv9.480 به تاریخ 29/1/2016
 80. نرم افزار جدید رسیور SATCOMمدل SUPER NO WIFI USB 6161 ورژنv9.480 به تاریخ 29/1/2016
 81. نرم افزار جدید رسیور SATCOMمدل SUPER NO WIFI USB 1040 ورژنv9.480 به تاریخ 29/1/2016
 82. نرم افزار جدید رسیور satcomمدل sr-x1005hd_plus به تاریخ 09/2/2016
 83. نرم افزار جدید رسیور satcomمدل 9797PLUS_v9.1431به تاریخ 04/04/2016
 84. نرم افزار جدید رسیور satcomمدل 8080MINI_v9.1431به تاریخ 04/04/2016
 85. نرم افزار جدید رسیور satcomمدل 2020ورژن v9.1431به تاریخ 04/04/2016
 86. نرم افزار جدید رسیور satcomمدل SC-8 MINI به تاریخ 04/04/2016
 87. نرم افزار جدید رسیور satcomمدل SC-111 به تاریخ 04/04/2016
 88. نرم افزار جدید رسیور satcomمدل SC-555 به تاریخ 04/04/2016
 89. نرم افزار جدید رسیور satcomمدل SC-222 به تاریخ 04/04/2016
 90. نرم افزار جدید رسیور satcomمدل SC-7070 PLUSورژن v9.1434به تاریخ 04/04/2016
 91. نرم افزار جدید رسیور satcomمدل SC-1515ورژن v9.1434به تاریخ 04/04/2016
 92. نرم افزار جدید رسیور satcomمدل SATCOM-SC-111- powervuبه تاریخ 11/05/2016
 93. نرم افزار جدید رسیور satcomمدل SATCOM-SC-555- powervuبه تاریخ 11/05/2016
 94. نرم افزار جدید رسیور satcomمدل SATCOM-SC-222- powervuبه تاریخ 11/05/2016
 95. نرم افزار جدید رسیور satcomمدل SATCOM-SC-8 MINI- powervuبه تاریخ 11/05/2016
 96. نرم افزار جدید رسیور satcomمدل SATCOM-6565 superNET ورژنv9.464 به تاریخ 05/06/2016
 97. نرم افزار جدید رسیور satcomمدل SATCOM-6161 superNET ورژنv9.464 به تاریخ 05/06/2016
 98. نرم افزار جدید رسیور satcomمدل SATCOM-1055 super ورژنv9.464 به تاریخ 05/06/2016
 99. نرم افزار جدید رسیور satcomمدل SATCOM-1050super ورژنv9.464 به تاریخ 05/06/2016
 100. نرم افزار جدید رسیور satcomمدل SATCOM-1040super ورژنv9.464 به تاریخ 05/06/2016
 101. نرم افزار جدید رسیور satcomمدل SATCOM-1010 WIFI ورژنv9.327 به تاریخ 05/06/2016
 102. نرم افزار جدید رسیور satcomمدل SATCOM-2020 WIFI ورژنv9.327 به تاریخ 05/06/2016
 103. نرم افزار جدید رسیور satcomمدل SATCOM-9797PLUS ورژنv9.1496به تاریخ 05/06/2016
 104. نرم افزار جدید رسیور satcomمدل SATCOM-8080MINIPLUS ورژنv9.1496به تاریخ 05/06/2016
 105. نرم افزار جدید رسیور satcomمدل SATCOM-2020MINIPLUS ورژنv9.1496به تاریخ 05/06/2016
 106. نرم افزار جدید رسیور satcomمدل SATCOM-7070 ورژنv9.1435به تاریخ 15/06/2016
 107. نرم افزار جدید رسیور satcomمدل SATCOM-1515HD ورژنv9.1435به تاریخ 15/06/2016
 108. نرم افزار جدید رسیور satcomمدل 6565 SUPER ورژنV9.477به تاریخ 15/06/2016
 109. نرم افزار جدید رسیور satcomمدل 6161 SUPER ورژنV9.477به تاریخ 15/06/2016
 110. نرم افزار جدید رسیور satcomمدل SUPER 1055 ورژنV9.477به تاریخ 15/06/2016
 111. نرم افزار جدید رسیور satcomمدل SUPER 1050 ورژنV9.477به تاریخ 15/06/2016
 112. نرم افزار جدید رسیور satcomمدل SUPER 1212 ورژنV9.477به تاریخ 15/06/2016
 113. نرم افزار جدید رسیور satcomمدل SUPER 1040 ورژنV9.477به تاریخ 15/06/2016
 114. نرم افزار جدید رسیور satcomمدل6565wifi-PC ورژنV9.327به تاریخ 15/06/2016
 115. نرم افزار جدید رسیور satcomمدل6161wifi-PC ورژنV9.327به تاریخ 15/06/2016
 116. نرم افزار جدید رسیور satcomمدل6060wifi-PC ورژنV9.327به تاریخ 15/06/2016
 117. نرم افزار جدید رسیور satcomمدل1050wifi-PC ورژنV9.327به تاریخ 15/06/2016
 118. نرم افزار جدید رسیور satcomمدل1040wifi-PC ورژنV9.327به تاریخ 15/06/2016
 119. نرم افزار جدید رسیور satcomمدلSC-2121 Mini HD ورژنv9.1548به تاریخ 15/07/2016
 120. نرم افزار جدید رسیور satcomمدلSC-1616-CA-USB-WIFI-3G ورژنv9.1548به تاریخ 15/07/2016
 121. نرم افزار جدید رسیور satcomمدلSC-6565 superورژنv9.501به تاریخ 15/07/2016
 122. نرم افزار جدید رسیور satcomمدلSC-6161 superورژنv9.501به تاریخ 15/07/2016
 123. نرم افزار جدید رسیور satcomمدلSC-1055 superورژنv9.501به تاریخ 15/07/2016
 124. نرم افزار جدید رسیور satcomمدلSC-1050 superورژنv9.501به تاریخ 15/07/2016
 125. نرم افزار جدید رسیور satcomمدلSC-1040 superورژنv9.501به تاریخ 15/07/2016
 126. نرم افزار جدید رسیور satcomمدلSC-1212 superورژنv9.501به تاریخ 15/07/2016
 127. نرم افزار جدید رسیور satcomمدلSC-8-Miniورژنv9.501به تاریخ 15/07/2016
 128. نرم افزار جدید رسیور satcomمدلSC-7-Miniورژنv9.501به تاریخ 15/07/2016
 129. نرم افزار جدید رسیور satcomمدلSC-9-Miniورژنv9.501به تاریخ 15/07/2016
 130. نرم افزار جدید رسیور satcomمدلSC-30-Miniورژنv9.501به تاریخ 15/07/2016
 131. نرم افزار جدید رسیور satcomمدلSC-A30ورژنv9.1548به تاریخ 15/07/2016
 132. نرم افزار جدید رسیور satcomمدل6565super powervu+wifi ورژنv9.501به تاریخ 28/07/2016
 133. نرم افزار جدید رسیور satcomمدل6161super powervu+wifi ورژنv9.501به تاریخ 28/07/2016
 134. نرم افزار جدید رسیور satcomمدل1212super powervu+wifi ورژنv9.501به تاریخ 28/07/2016
 135. نرم افزار جدید رسیور satcomمدل1055super powervu+wifi ورژنv9.501به تاریخ 28/07/2016
 136. نرم افزار جدید رسیور satcomمدل1040super powervu+wifi ورژنv9.501به تاریخ 28/07/2016
 137. نرم افزار جدید رسیور satcomمدل1050super powervu+wifi ورژنv9.501به تاریخ 28/07/2016
 138. نرم افزار جدید رسیور satcomمدلSC-2121 HD ورژنv9.1.561به تاریخ 28/07/2016
 139. نرم افزار جدید رسیور satcomمدلSC-1616 HD ورژنv9.1.561به تاریخ 28/07/2016
 140. نرم افزار جدید رسیور satcomمدلSC-7 HD ورژنv9.1.561به تاریخ 28/07/2016
 141. نرم افزار جدید رسیور satcomمدل1050super powervu ورژنv94.77به تاریخ 28/07/2016
 142. نرم افزار جدید رسیور satcomمدل1040super powervu ورژنv94.77به تاریخ 28/07/2016
 143. نرم افزار جدید رسیور satcomمدل1055super powervu ورژنv94.77به تاریخ 28/07/2016
 144. نرم افزار جدید رسیور satcomمدل6161super powervu ورژنv94.77به تاریخ 28/07/2016
 145. نرم افزار جدید رسیور satcomمدل1212super powervu ورژنv94.77به تاریخ 28/07/2016
 146. نرم افزار جدید رسیور satcomمدل6565super powervu ورژنv94.77به تاریخ 28/07/2016
 147. نرم افزار جدید رسیور satcomمدلSC-9 HD ورژنv9.1.561به تاریخ 28/07/2016
 148. نرم افزار جدید رسیور satcomمدلSC-30 HD ورژنv9.1.561به تاریخ 28/07/2016
 149. نرم افزار جدید رسیور satcomمدل1050super powervu+wifi ورژنv9.501به تاریخ 03/08/2016
 150. نرم افزار جدید رسیور satcomمدل1040super powervu+wifi ورژنv9.501به تاریخ 03/08/2016
 151. نرم افزار جدید رسیور satcomمدل1055super powervu+wifi ورژنv9.501به تاریخ 03/08/2016
 152. نرم افزار جدید رسیور satcomمدل1212super powervu+wifi ورژنv9.501به تاریخ 03/08/2016
 153. نرم افزار جدید رسیور satcomمدل6161super powervu+wifi ورژنv9.501به تاریخ 03/08/2016
 154. نرم افزار جدید رسیور satcomمدل6565super powervu+wifi ورژنv9.501به تاریخ 03/08/2016
 155. نرم افزار جدید رسیور satcomمدلSC-1616 HD ورژنv9.1565به تاریخ 03/08/2016
 156. نرم افزار جدید رسیور satcom مدلSC-2121 HD ورژنv9.1565به تاریخ 03/08/2016
 157. نرم افزار جدید رسیور satcomمدلSC-7 HD ورژنv355به تاریخ 03/08/2016
 158. نرم افزار جدید رسیور satcomمدلSC-9 HD ورژنv355به تاریخ 03/08/2016
 159. نرم افزار جدید رسیور satcomمدل1212super powervu+wifi ورژنV9.501به تاریخ 03/08/2016
 160. نرم افزار جدید رسیور satcomمدلSC-30 HD ورژنv355به تاریخ 03/08/2016
 161. نرم افزار جدید رسیور satcomمدل1040super powervu ورژنV9.477به تاریخ 03/08/2016
 162. نرم افزار جدید رسیور satcomمدل1212super powervu ورژنV9.477به تاریخ 03/08/2016
 163. نرم افزار جدید رسیور satcomمدل6161super powervu ورژنV9.477به تاریخ 03/08/2016
 164. نرم افزار جدید رسیور satcomمدل1050super powervu ورژنV9.477به تاریخ 03/08/2016
 165. نرم افزار جدید رسیور satcomمدل1055super powervu ورژنV9.477به تاریخ 03/08/2016
 166. نرم افزار جدید رسیور satcomمدل6565super powervu ورژنV9.477به تاریخ 03/08/2016
 167. رمز مادر رسیورهای satcom
 168. نرم افزار جدید رسیور satcomمدل9797Plus HD ورژنv9.1572به تاریخ 19/08/2016
 169. نرم افزار جدید رسیور satcomمدلSC-2020Mini ورژنv9.1572به تاریخ 19/08/2016
 170. نرم افزار جدید رسیور satcomمدلSC-8080Plus ورژنv9.1572به تاریخ 19/08/2016
 171. نرم افزار جدید رسیور satcomمدلSC-1616 Mini HD ورژنv9.1573به تاریخ 19/08/2016
 172. نرم افزار جدید رسیور satcomمدلSC-2121Mini HD ورژنv9.1573به تاریخ 19/08/2016
 173. نرم افزار جدید رسیور satcomمدلSC-7HD ورژنv3.55به تاریخ 19/08/2016
 174. نرم افزار جدید رسیور satcomمدلSC-30 ورژنv3.55به تاریخ 19/08/2016
 175. نرم افزار جدید رسیور satcomمدلSC-9 ورژنv3.55به تاریخ 19/08/2016
 176. نرم افزار جدید رسیورsatcom*SC-8080Plus-HD_V9.1572 تاریخ:2016.08.25
 177. نرم افزار جدید رسیورsatcom*SC-9797Plus-HD_V9.1572 تاریخ:2016.08.25
 178. نرم افزار جدید رسیورsatcom*SC-2020Mini_V9.1572 تاریخ:2016.08.25
 179. نرم افزار جدید رسیورsatcom*SC-30-V355 تاریخ:2016.08.25
 180. نرم افزار جدید رسیورsatcom*SC-9-V355 تاریخ:2016.08.25
 181. نرم افزار جدید رسیورsatcom*SC-7-V355 تاریخ:2016.08.25
 182. نرم افزار جدید رسیورsatcom*SC-1616-Mini-HD-V9.1581 تاریخ:2016.08.25
 183. نرم افزار جدید رسیورsatcom*SC-2121-Mini-HD-V9.1581 تاریخ:2016.08.25
 184. نرم افزار جدید رسیورsatcom*SC-2121-Mini-HD-V9.1613 تاریخ:2016.09.08
 185. نرم افزار جدید رسیورsatcom*1212super_v9.501 -powervu+wifi تاریخ:2016.09.08
 186. نرم افزار جدید رسیورsatcom*1040super_v9.501 -powervu+wifi تاریخ:2016.09.08
 187. نرم افزار جدید رسیورsatcom*1050super_v9.501 -powervu+wifi تاریخ:2016.09.08
 188. نرم افزار جدید رسیورsatcom*1055super_v9.501 -powervu+wifi تاریخ:2016.09.08
 189. نرم افزار جدید رسیورsatcom*6161super_v9.501 -powervu+wifi تاریخ:2016.09.08
 190. نرم افزار جدید رسیورsatcom*6565super_v9.501 -powervu+wifi تاریخ:2016.09.08
 191. نرم افزار جدید رسیورsatcom*SC-2020Mini HD v9.1572 تاریخ:2016.09.08
 192. نرم افزار جدید رسیورsatcom*SC-8080Plus HD v9.1572 تاریخ:2016.09.08
 193. نرم افزار جدید رسیورsatcom*SC-9797Plus HD v9.1572 تاریخ:2016.09.08
 194. نرم افزار جدید رسیورsatcom*1212super_v9.477 -powervu only تاریخ:2016.09.08
 195. نرم افزار جدید رسیورsatcom*6161super_v9.477 -powervu only تاریخ:2016.09.08
 196. نرم افزار جدید رسیورsatcom*6565 super_v9.477 -powervu only تاریخ:2016.09.08
 197. نرم افزار جدید رسیورsatcom*1050 super_v9.477 -powervu only تاریخ:2016.09.08
 198. نرم افزار جدید رسیورsatcom*1055 super_v9.477 -powervu only تاریخ:2016.09.08
 199. نرم افزار جدید رسیورsatcom*1040 super_v9.477 -powervu only تاریخ:2016.09.08
 200. نرم افزار جدید رسیورsatcom* SC-7 _v3.5.5 تاریخ:2016.09.08
 201. نرم افزار جدید رسیورsatcom*SC-30_v3.5.5 تاریخ:2016.09.08
 202. نرم افزار جدید رسیورsatcom*SC-9_v3.5.5 تاریخ:2016.09.08
 203. نرم افزار جدید رسیورsatcom*SC-2121 Mini HD_v9.1613 تاریخ:2016.09.08
 204. نرم افزار جدید رسیور satcom *SC/6161 super-powervu-only-v9.477 تاریخ:2016.09.19
 205. نرم افزار جدید رسیور satcom *SC/1055 super-powervu-only-v9.4.77 تاریخ:2016.09.19
 206. نرم افزار جدید رسیور satcom *SC/1050 super-powervu-only-v9.477 تاریخ:2016.09.19
 207. نرم افزار جدید رسیور satcom *SC/1040 super-powervu-only-v9.477 تاریخ:2016.09.19
 208. نرم افزار جدید رسیور satcom *SC/1212 super-powervu-only-v9.477 تاریخ:2016.09.19
 209. نرم افزار جدید رسیور satcom *SC/6565 super-powervu-only-v9.477 تاریخ:2016.09.19
 210. نرم افزار جدید رسیور satcom *SC/1040 super-powervu-wifi-demo--v9.501 تاریخ:2016.09.19
 211. نرم افزار جدید رسیور satcom *SC/1050 super-powervu-wifi-demo--v9.501 تاریخ:2016.09.19
 212. نرم افزار جدید رسیور satcom *SC/1055 super-powervu-wifi-demo--v9.501 تاریخ:2016.09.19
 213. نرم افزار جدید رسیور satcom *SC/1212 super-powervu-wifi-demo--v9.501 تاریخ:2016.09.19
 214. نرم افزار جدید رسیور satcom *SC/6565 super-powervu-wifi-demo--v9.501 تاریخ:2016.09.19
 215. نرم افزار جدید رسیور satcom *SC/6161 super-powervu-wifi-demo--v9.501 تاریخ:2016.09.19
 216. نرم افزار جدید رسیور satcom *SC/9797Plus-HD--v9.1617 تاریخ:2016.09.19
 217. نرم افزار جدید رسیور satcom *SC/8080 Plus-HD--v9.1617 تاریخ:2016.09.19
 218. نرم افزار جدید رسیور satcom *SC/2020Mini Plus-HD--v9.1617 تاریخ:2016.09.19
 219. نرم افزار جدید رسیور satcom *SC/2121-Mini-HD--v9.1585 تاریخ:2016.09.19
 220. نرم افزار جدید رسیور satcom *SC/1616-Mini-HD--v9.1585 تاریخ:2016.09.19
 221. نرم افزار جدید رسیور satcom *SC/30-HW102.02.006--V355 تاریخ:2016.09.19
 222. نرم افزار جدید رسیور satcom *SC/9-HW102.02.006--V355 تاریخ:2016.09.19
 223. نرم افزار جدید رسیور satcom *SC/7-HW102.02.006--V355 تاریخ:2016.09.19
 224. نرم افزار جدید رسیور satcom *SC/2020Mini-v9.1628 تاریخ:2016.09.21
 225. نرم افزار جدید رسیور satcom *SC/8080Plus-v9.1628 تاریخ:2016.09.21
 226. نرم افزار جدید رسیور satcom *SC/9797Plus HD-v9.1628 تاریخ:2016.09.21
 227. نرم افزار جدید رسیور satcom *SC/6565 super-powervu+wifi-v9.501تاریخ:2016.09.21
 228. نرم افزار جدید رسیور satcom *SC/6161 super-powervu+wifi-v9.501تاریخ:2016.09.21
 229. نرم افزار جدید رسیور satcom *SC/1040 super-powervu+wifi-v9.501تاریخ:2016.09.21
 230. نرم افزار جدید رسیور satcom *SC/1055 -powervu+wifi-v9.501تاریخ:2016.09.21
 231. نرم افزار جدید رسیور satcom *SC/1050 -powervu+wifi-v9.501تاریخ:2016.09.21
 232. نرم افزار جدید رسیور satcom *SC/1212 -powervu+wifi-v9.501تاریخ:2016.09.21
 233. نرم افزار جدید رسیور satcom *SC/1212 -powervu only-V9.477تاریخ:2016.09.21
 234. نرم افزار جدید رسیور satcom *SC/1040 -powervu only-V9.477تاریخ:2016.09.21
 235. نرم افزار جدید رسیور satcom *SC/1050 -powervu only-V9.477تاریخ:2016.09.21
 236. نرم افزار جدید رسیور satcom *SC/1055 -powervu only-V9.477تاریخ:2016.09.21
 237. نرم افزار جدید رسیور satcom *SC/6161 -powervu only-V9.477تاریخ:2016.09.21
 238. نرم افزار جدید رسیور satcom *SC/6565 SUPER -powervu only-V9.477تاریخ:2016.09.21
 239. نرم افزار جدید رسیور satcom *SC/1616 Mini HDv9.1637تاریخ:2016.09.21
 240. نرم افزار جدید رسیور satcom *SC/2121 Mini HDv9.1637تاریخ:2016.09.21
 241. نرم افزار جدید رسیور satcom *SC/30_HW102.02.006_Release(DD)v3.55تاریخ:2016.09 .21
 242. نرم افزار جدید رسیور satcom *SC/9_HW102.02.006_Release(DD)v3.55تاریخ:2016.09. 21
 243. نرم افزار جدید رسیور satcom *SC/7_HW102.02.006_Release(DD)v3.55تاریخ:2016.09. 21
 244. نرم افزار جدید رسیور satcom *SC/7_HW102.02.006_Release(DD)v3.55 تاریخ:2016.09.23
 245. نرم افزار جدید رسیور satcom *SC/9_HW102.02.006_Release(DD)v3.55 تاریخ:2016.09.23
 246. نرم افزار جدید رسیور satcom *SC/30_HW102.02.006_Release(DD)v3.55 تاریخ:2016.09.23
 247. نرم افزار جدید رسیور satcom *SC/6565super_powervu-onlyv9.477 تاریخ:2016.09.23
 248. نرم افزار جدید رسیور satcom *SC/6161super_powervu-only v9.477 تاریخ:2016.09.23
 249. نرم افزار جدید رسیور satcom *SC/1055_powervu-only v9.477 تاریخ:2016.09.23
 250. نرم افزار جدید رسیور satcom *SC/1050_powervu-only v9.477 تاریخ:2016.09.23