PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : MediaStar 15000 1. اختصاصی: اولین نرمافزار رسمی رسیور MediStar MS-15000 Univa به تاریخ 2017.04.29 ورژن: v2.06
 2. اختصاصی لیست کانال MEDIASTAR MS-15000 Univa جهت دیش گردان
 3. اختصاصی :نرم افزار جدید رسیور mediastar مدل Mediasttar ms-15000 Univa ورژن 2.06 بتاریخ 15-5-2017
 4. نرمافزار جدید و رسمی رسیور MediaStar MS-15000 Univa به تاریخ 2017.05.16 ورژن: v2.07
 5. نرم افزار جدید رسیور مدیا استار مدل ms-15000uneva v209 به تاریخ 11/6/207
 6. اختصاصی :رفع مشکل boot در ریسیور MediaStar MS-15000 UNIVA
 7. نرم افزار جدید رسیور MediaStar MS-15000 UNIVA به تاریخ 2017.07.3 ورژن: v2.10
 8. نرم افزار جدید رسیور MediaStar MS-15000 Univa به تاریخ 2017.07.13 ورژن: v2.11
 9. نرمافزار جدید و رسمی رسیور MediaStar MS-15000 Univa به تاریخ 2017.07.31 ورژن: v2.12
 10. نرمافزار جدید و رسمی رسیور MediaStar MS-15000 Uneva به تاریخ 2017.07.31 ورژن: v2.01
 11. نرم افزار جدید رسیور MediaStar مدل MS-15000 Uneva ورژن V2.0.1 بتاریخ2017/08/08
 12. نرم افزار جدید رسیور MediaStar مدل MS-15000 Univa ورژن V2.12 بتاریخ2017/08/08
 13. اختصاصی:لودر رسمی و اختصاصی Loader MediaStar MS-15000 UNIVA
 14. نرم افزار جدید و رسمی رسیور MediaStar ms-15000 Uneva V2.03 به تاریخ 5.9.2017
 15. نرم افزار جدید رسیور مدیا استار مدل MS-15000 Uneva ورژن V2.04 بتاریخ 15-6-1396
 16. نرم افزار جدید رسیور مدیا استار مدل MS-15000 Univa ورژن V215 بتاریخ 15-6-1396
 17. نرم افزار جدید رسیور MediaStar MS-15000 Uneva به تاریخ 2017.09.13 ورژن: v2.04
 18. نرم افزار جدید رسیور MediaStar MS-15000 Univa به تاریخ 2017.09.13 ورژن: v2.15
 19. لودر برای انتقال نرم افزار رسیور MediaStar مدل MS-15000 UNIVA
 20. نرم افزار جدید رسیور مدیا استار مدل MS-15000Forever ورژن V1.01 بتاریخ2017.09.30
 21. نرم افزار رسیور MediaStar مدل ms-15000 Forever ورژن V 218 بتاریخ 2-11-2017
 22. نرم افزار رسیور MediaStar مدل ms-15000 Uneva ورژن V 218 بتاریخ 2-11-2017
 23. نرم افزار رسیور MediaStar مدل ms-15000 Univa ورژن V 218 بتاریخ 2-11-2017
 24. اختصاصی :لودر رسیور میدیا استار مدل loader media star ms-15000 uneva
 25. اختصاصی لیست کانال اماده برای channel list-MediaStar MS-15000 Uneva
 26. اختصاصی لیست کانال اماده برای channel list-MediaStar MS-15000 Univa
 27. فیلم اموزش پیداکردن فرکانسهای جدید درMediaStar MS-15000 Univa
 28. فیلم اموزش اضافه.حذف کردن ماهواره و فرکانس درMediaStar MS-15000 Univa
 29. فیلم اموزش تنظیم موتور و سویچر در MediaStar MS-15000 univa
 30. فیلم اموزش حذف .قفل.چیدمان کانال درMediaStar MS-15000 univa
 31. فیلم اموزش اتصال اینترنت در MediaStar MS-15000 univa
 32. فیلم اموزش ذخیره کردن لیست کانال در MediaStar MS-15000 univa
 33. فیلم اموزش نصب سافتکم در MediaStar MS-15000 univa
 34. فیلم اموزش بازکردن کانال سه و ورزش در MediaStar MS-15000 univa
 35. فیلم اموزش نصب لیست کانال اماده در MediaStar MS-15000 univa
 36. فیلم اموزش اپگرید وبه روزکردن رسیور MediaStar MS-15000 univa
 37. فیلم اموزش دیدن کانالها iptv بدون دیش بااینترنت در MS-15000 UNIVA
 38. فیلم اموزش بازکردن کانالهای کد شده با اکانت gshare.ir در ms-15000 univa
 39. فیلم اموزش پیداکردن فرکانسهای جدید درMediaStar MS-15000 Uneva
 40. فیلم اموزش اضافه.حذف کردن ماهواره و فرکانس درMediaStar MS-15000 Uneva
 41. فیلم اموزش تنظیم موتور و سویچر در MediaStar MS-15000 uneva
 42. فیلم اموزش حذف .قفل.چیدمان کانال درMediaStar MS-15000 uneva
 43. فیلم اموزش اتصال اینترنت در MediaStar MS-15000 uneva
 44. فیلم اموزش ذخیره کردن لیست کانال در MediaStar MS-15000 uneva
 45. فیلم اموزش نصب سافتکم در MediaStar MS-15000 uneva
 46. فیلم اموزش بازکردن کانال سه و ورزش در MediaStar MS-15000 uneva
 47. فیلم اموزش نصب لیست کانال اماده در MediaStar MS-15000 uneva
 48. فیلم اموزش اپگرید وبه روزکردن رسیور MediaStar MS-15000 uneva
 49. فیلم اموزش دیدن کانالها iptv بدون دیش بااینترنت در MS-15000 UNEVA
 50. فیلم اموزش بازکردن کانالهای کد شده با اکانت gshare.ir در ms-15000 uneva
 51. فیلم اموزش پیداکردن فرکانسهای جدید درMediaStar MS-15000 Forever
 52. فیلم اموزش اضافه.حذف کردن ماهواره و فرکانس در MediaStar MS-15000 Forever
 53. فیلم اموزش تنظیم موتور و سویچر در MediaStar MS-15000 forever
 54. فیلم اموزش ذخیره کردن لیست کانال در MediaStar MS-15000 forever
 55. فیلم اموزش حذف .قفل.چیدمان کانال درMediaStar MS-15000 forever
 56. فیلم اموزش اتصال اینترنت در MediaStar MS-15000 Forever
 57. فیلم اموزش نصب سافتکم در MediaStar MS-15000 forever
 58. فیلم اموزش بازکردن کانال سه و ورزش در MediaStar MS-15000 forever
 59. فیلم اموزش نصب لیست کانال اماده در MediaStar MS-15000 forever
 60. فیلم اموزش اپگرید وبه روزکردن رسیور MediaStar MS-15000 forever
 61. فیلم اموزش دیدن کانالها iptv بدون دیش بااینترنت در MS-15000 FOREVER
 62. فیلم اموزش بازکردن کانالهای کد شده با اکانت gshare.ir در ms-15000 forever
 63. نرم افزار رسیور MediaStar MS-15000 Univa ورژن V 220 بتاریخ 5-12-2017
 64. نرم افزار رسیور MediaStar مدل ms-15000 Uneva ورژن V 220 بتاریخ 5-12-2017
 65. نرم افزار رسیور MediaStar مدل 15000 FOREVER ورژن V 220 بتاریخ 5-12-2017
 66. نرم افزار جدید و رسمی رسیور MediaStar مدل MS-15000 Univa ورژن V221 بتاریخ 12-12-2017
 67. نرم افزار جدید و رسمی رسیور MediaStar مدل MS-15000 Uneva ورژن V221 بتاریخ 12-12-2017
 68. نرم افزار رسیور MediaStar مدل ms-15000 Uneva ورژن V 222 بتاریخ 16-12-2017
 69. نرم افزار رسیور MediaStar مدل ms-15000 Univa ورژن V 222 بتاریخ 15-12-2017
 70. نرم افزار رسیور MediaStar مدل ms-15000 Forever ورژن V 222 بتاریخ 16-12-2017
 71. نرم افزار جدید و رسمی رسیورمدیا استار مدل ms- 15000 Univa ورژن V 2.24 بتاریخ 27-12-2017
 72. نرم افزارجدید و رسمی رسیور مدیا استار مدل ms-15000 Uneva ورژن V 2.24 بتاریخ 27-12-2017
 73. نرم افزارجدید و رسمی رسیورمدیا استار مدل ms-15000 Forever ورژن V 2.24 بتاریخ 27-12-2017
 74. اختصاصی لیست کانال اماده برای channel list-MediaStar MS-s-15000 Forever
 75. نرم افزارجدید و رسمی رسیورمدیا استار مدل ms-15000 Forever ورژن V 2.25 بتاریخ 30-12-2017
 76. نرم افزار جدید و رسمی رسیورمدیا استار مدل ms- 15000 Univa ورژن V 2.25 بتاریخ 30-12-2017
 77. نرم افزارجدید و رسمی رسیور مدیا استار مدل ms-15000 Uneva ورژن V 2.25 بتاریخ 30-12-2017
 78. نرم افزار رسیور MediaStar مدل ms-15000 Univa ورژن Ver 226 بتاریخ 8-1-2018
 79. نرم افزار رسیور MediaStar مدل ms-15000 Uneva ورژن Ver 226 بتاریخ 8-1-2018
 80. نرم افزار رسیور MediaStar مدل ms-15000 Forever ورژن Ver 226 بتاریخ 8-1-2018
 81. نرم افزار رسیور MediaStar مدل ms-15000 Univa ورژن Ver 227 بتاریخ 16-1-2018
 82. نرم افزار رسیور MediaStar مدل ms-15000 Uneva ورژن Ver 227 بتاریخ 16-1-2018
 83. نرم افزار رسیور MediaStar مدل ms-15000 Forever ورژن Ver 227 بتاریخ16-1-2018
 84. نرم افزار رسیور MediaStar مدل ms-15000 Univa ورژن 229 بتاریخ 6-3-2018
 85. نرم افزار رسیور MediaStar مدل ms-15000 Uneva ورژن 229 بتاریخ 6-3-2018
 86. نرم افزار رسیور MediaStar مدل ms-15000 Forever ورژن 229 بتاریخ 6-3-2018
 87. نرم افزار رسیور MediaStar مدل ms-15000 Uneva ورژن 231 بتاریخ 16-4-2018
 88. نرم افزار جدید رسیور مدیا استار مدل MS-15000 Forever ورژن V 231 بتاریخ 16-4-2018
 89. نرم افزار رسیور MediaStar مدل ms-15000 Univa ورژن 231 بتاریخ 16-4-2018
 90. نرم افزار جدید رسیور مدیا استار مدل MS-15000Uneva هک بین اسپورتها ویژه جام جهانی 2018
 91. نرم افزار جدید رسیور مدیا استار مدل MS-15000Univa هک بین اسپورتها ویژه جام جهانی 2018
 92. نرم افزار جدید رسیور مدیا استار مدل MS-15000Forever هک بین اسپورتها ویژه جام جهانی 2018
 93. اختصاصی:نرم افزار اختصاصی جدیدGshare.ir حل مشکلات شرینگ مدل مدیا استار MS-15000 Univa ورزن gshare.1
 94. اختصاصی:نرم افزار اختصاصی جدیدGshare.ir حل مشکلات شرینگ مدل مدیا استار ms-15000 Forever ورزن gshare.1
 95. اختصاصی:نرم افزار اختصاصی جدیدGshare.ir حل مشکلات شرینگ مدل مدیا استار ms-15000 Uneva ورزن gshare.1
 96. اختصاصی:نرم افزار اختصاصی جدیدGshare.ir حل مشکلات شرینگ مدل مدیا استار ms-15000 Uneva ورزن gshare.4
 97. اختصاصی:نرم افزار اختصاصی جدیدGshare.ir حل مشکلات شرینگ مدل مدیا استار MS-15000 Univa ورزن gshare.4
 98. اختصاصی:نرم افزار اختصاصی جدیدGshare.ir حل مشکلات شرینگ مدل مدیا استار ms-15000 Forever ورزن gshare.4
 99. حل مشکلات شرینگ مدیا استار مدل MS-15000Univa ورزن gshare.5 بتاریخ 2018/08/04
 100. حل مشکلات شرینگ مدیا استار مدل MS-15000Uneva ورزن gshare.5 بتاریخ 2018/08/04
 101. حل مشکلات شرینگ مدیا استار مدل MS-15000Forever ورژن gshare.5 بتاریخ 2018/08/04
 102. اختصاصی:نرم افزار اختصاصی جدیدGshare.ir حل مشکلات شرینگ مدل مدیا استارMS-15000 Forever ورزن gshare.5
 103. اختصاصی:نرم افزار اختصاصی جدیدGshare.ir حل مشکلات شرینگ مدل مدیا استار ms-15000 Uneva ورزن gshare.5
 104. اختصاصی:نرم افزار اختصاصی جدیدGshare.ir حل مشکلات شرینگ مدل مدیا استار MS-15000 Univa ورزن gshare.5
 105. اختصاصی:نرم افزار اختصاصی جدیدGshare.ir حل مشکلات شرینگ مدل مدیا استار MS-15000 Univa ورزن gshare.6
 106. اختصاصی:نرم افزار اختصاصی جدیدGshare.ir حل مشکلات شرینگ مدل مدیا استارMS-15000 Forever ورزن gshare.6
 107. اختصاصی:نرم افزار اختصاصی جدیدGshare.ir حل مشکلات شرینگ مدل مدیا استار ms-15000 Uneva ورزن gshare.6
 108. اختصاصی:نرم افزار اختصاصی جدیدGshare.ir حل مشکلات شرینگ مدل مدیا استارMS-15000 Forever ورزن gshare.7
 109. اختصاصی:نرم افزار اختصاصی جدیدGshare.ir حل مشکلات شرینگ مدل مدیا استار MS-15000 Univa ورزن gshare.7
 110. اختصاصی:نرم افزار اختصاصی جدیدGshare.ir حل مشکلات شرینگ مدل مدیا استار ms-15000 Uneva ورزن gshare.7
 111. اختصاصی:نرم افزار اختصاصی جدیدGshare.ir حل مشکلات شرینگ مدل مدیا استار ms-15000 Uneva ورزن gshare.8
 112. اختصاصی:نرم افزار اختصاصی جدیدGshare.ir حل مشکلات شرینگ مدل مدیا استار MS-15000 Univa ورزن gshare.8
 113. اختصاصی:نرم افزار اختصاصی جدیدGshare.ir حل مشکلات شرینگ مدل مدیا استارMS-15000 Forever ورزن gshare.8
 114. اختصاصی:نرم افزار اختصاصی جدیدGshare.ir حل مشکلات شرینگ مدل مدیا استار ms-15000 Uneva ورزن gshare.8
 115. اختصاصی:نرم افزار اختصاصی جدیدGshare.ir حل مشکلات شرینگ مدل مدیا استار MS-15000 Univa ورزن gshare.9
 116. اختصاصی:نرم افزار اختصاصی جدیدGshare.ir حل مشکلات شرینگ مدل مدیا استارMS-15000 Forever ورزن gshare.9
 117. اختصاصی ;آموزش رفع مشکل Boot در رسیور مدیا استار مدل MS-15000 Uneva
 118. اختصاصی : آموزش رفع مشکل Boot در رسیور مدیا استار مدل MS-15000Forever
 119. اختصاصی : آموزش رفع مشکل Boot در رسیور مدیا استار مدل MS-15000 Univa
 120. اختصاصی:نرم افزار اختصاصی جدیدGshare.ir حل مشکلات شرینگ مدل مدیا استارMS-15000 Forever ورزن gshare.10
 121. اختصاصی:نرم افزار اختصاصی جدیدGshare.ir حل مشکلات شرینگ مدل مدیا استار MS-15000 Univa ورزن gshare.10
 122. اختصاصی:نرم افزار اختصاصی جدیدGshare.ir حل مشکلات شرینگ مدل مدیا استار ms-15000 Uneva ورزن gshare.10
 123. نرم افزار اختصاصی2019 جدیدGshare.ir حل قطعی مشکلات شرینگ مدیا استار MS-15000Forever
 124. نرم افزار اختصاصی2019 جدیدGshare.ir حل قطعی مشکلات شرینگ مدیا استار MS-15000Uneva
 125. نرم افزار اختصاصی2019 جدیدGshare.ir حل قطعی مشکلات شرینگ مدیا استار MS-15000Univa
 126. نرم افزار اختصاصی2019 جدیدGshare.ir حل قطعی مشکلات شرینگ مدل مدیا استارMS-15000Uneva
 127. نرم افزار اختصاصی2019 جدیدGshare.ir حل قطعی مشکلات شرینگ مدل مدیا استارMS-15000Forever
 128. نرم افزار اختصاصی2019 جدیدGshare.ir حل قطعی مشکلات شرینگ مدل مدیا استارMS-15000Univa
 129. نرم افزار اختصاصی2019 جدیدGshare.ir حل قطعی مشکلات شرینگ مدل مدیا استارMS-15000Univa
 130. نرم افزار اختصاصی2019 جدیدGshare.ir حل قطعی مشکلات شرینگ مدل مدیا استارMS-15000Uneva
 131. نرم افزار اختصاصی2019 جدیدGshare.ir حل قطعی مشکلات شرینگ مدل مدیا استارMS-15000Forever
 132. نرم افزار اختصاصی2019 جدیدGshare.ir حل قطعی مشکلات شرینگ مدل مدیا استارMS-15000Forever
 133. نرم افزار اختصاصی2019 جدیدGshare.ir حل قطعی مشکلات شرینگ مدل مدیا استارMS-15000Uneva
 134. نرم افزار اختصاصی2019 جدیدGshare.ir حل قطعی مشکلات شرینگ مدل مدیا استارMS-15000Univa
 135. نرم افزار اختصاصی2019 جدیدGshare.ir حل قطعی مشکلات شرینگ مدل مدیا استارMS-15000Uneva
 136. نرم افزار اختصاصی2019 جدیدGshare.ir حل قطعی مشکلات شرینگ مدل مدیا استارMS-15000Forever
 137. نرم افزار اختصاصی2019 جدیدGshare.ir حل قطعی مشکلات شرینگ مدل مدیا استارMS-12000Univa
 138. نرم افزار جدید رسیور مدیااستار مدل MS-15000Forever بتاریخ 2019/06/11
 139. نرم افزار جدید رسیور مدیااستار مدل MS-15000Uneva بتاریخ 2019/06/11
 140. نرم افزار جدید رسیور مدیااستار مدل MS-15000Univa بتاریخ 2019/06/11
 141. نرم افزار رسیور MediaStar مدل MS-15000 Univa ورژن V265 بتاریخ 06-07-2019
 142. نرم افزار رسیور MediaStar مدل MS-15000 Forever ورژن V265 بتاریخ 06-07-2019
 143. نرم افزار رسیور MediaStar مدل MS-15000 Uneva ورژن V265 بتاریخ 06-07-2019