PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : رسیور freesky 1. نرم افزار جدید رسیور .freesky__ مدل rock_gprs_hd ورژنv114 تاریخ20131015
 2. نرم افزار جدیدرسیورFreesky 7Net HD_GPRS ورژن 1.60 به تاریخ 2013.10.21
 3. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Freesky 7Net HD_GPRS_ به تاریخ 25.02.2014
 4. نرم افزار جدید و رسمی رسیور FREESKY مدل DUO HD ورژن v1.71 به تاريخ : 2014-04-16
 5. نرم افزار جدید و رسمی رسیور FREESKY مدل DUO HD PLUS ورژن v1.71 به تاريخ : 2014-04-16
 6. نرم افزار جدید و رسمی رسیور FREESKY مدل DUO HD ورژن v1.72 به تاريخ :2014-05-06
 7. نرم افزار جدید و رسمی رسیور FREESKY مدل DUO HD PLUS ورژن v1.72 به تاريخ :2014-05-06
 8. نرم افزار جدید و رسمی رسیور freesky مدل freeduo ورژن v1.73 به تاریخ 2014.05.13
 9. نرم افزار جدید و رسمی رسیور FreeSky The Rock ورژنV1.15.119 به تاریخ 26.05.2014
 10. نرم افزار جدید ورسمی ریسیور مدل freesky the rock gprs ورژن v115.119-بتاریخ - 2014/05/27
 11. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Freesky مدل Freesky Free duo HD ورژن v1.72 به تاریخ 2014/05/05
 12. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Freesky مدل Freesky voyager GPRS HD ورژن v1.72 به تاریخ 2014/05/05
 13. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Freesky مدل Freesky Free duo+ plus ورژن v1.72 به تاریخ 2014/05/05
 14. نرم افزار جدید و رسمی رسیور FREESKY مدلFREEDUO_HD ورژن v1.77 به تاریخ 31.07.2014
 15. نرم افزار جدید و رسمی رسیور freesky مدل freesky the rock hd nova ورژن v1.15.124 به تاریخ 02.08.2014
 16. نرم افزار جدید رسیور freesky مدل voyager gprs hdv به تاریخ 2014.08.05
 17. نرم افزار جدید رسیور FREESKY مدل FREEDUO plusورژن V1.78بتاریخ 2014.08.15
 18. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Freesky مدل FREESKY_ FREEDUO HD ورژن v1.80 به تاریخ 2014/10/18
 19. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Freesky مدل FREESKY_ FREEDUO+ PLUS ورژن v1.80 به تاریخ 2014/10/18
 20. نرم افزار جیدد رسیور freesky the rock hd iptv gprs به تاریخ 2014.10.25 ورژن: V1.15.125
 21. نرم افزار جدید رسیور freesky freeduo hd به تاریخ 2014.10.25 ورژن: V1.81
 22. نرم افزار جدید رسیور freesky freeduo+ plus به تاریخ 2014.10.25 ورژن: V1.81
 23. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Freesky مدل Freesky_ FREE DUO+ PLUS ورژن v1.96 به تاریخ 2015/02/14
 24. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Free sky مدل Free sky_ FREE DUO HD ورژن V1.96 به تاریخ 2015/02/14
 25. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Freesky مدل Freesky_ FREE DUO+ PLUS ورژن v1.97 به تاریخ 20150301
 26. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Free sky مدل Free sky_ FREE DUO HD ورژن V1.97 به تاریخ20150301
 27. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Free sky مدل Free sky_ FREE DUO X HD ورژن V2.08 به تاریخ20150303
 28. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Freesky مدل Freesky_ THE ROCK HD ورژن V1.16.101 تاریخ20150303
 29. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Free sky مدل Free sky_ FREE tv led ورژن V2.09 به تاریخ20150328
 30. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Free sky مدل Freesky freeduo X+__ورژنV2.11 به تاریخ20150723
 31. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Free sky مدل FREEDUO HD_ورژنV2.02 به تاریخ2015.07.23
 32. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Free I مدل FREE i Petra__ورژنV2.30 به تاریخ20150723
 33. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Free sky مدل FreeSky The Rock__ورژنV1.16.109 به تاریخ20150723
 34. نرم افزار جدید رسیور freeskyمدلfreesky freeduo+ plus ورژنv2.01به تاریخ 2015.08.23
 35. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Free sky مدل FREESKY FREEDUO X +_ورژن V2.17 به تاریخ201509.12
 36. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Free sky مدل FREESKY THE ROCK HD _ورژن V1.16.115 به تاریخ201509.12
 37. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Free sky مدل FREESKY LA ROCA HD _ورژن V3.09به تاریخ201509.12
 38. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Free sky مدلFREEDUO+ PLUS _ورژنV2.09 به تاریخ201509.12
 39. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Free sky مدلFREEDUO HD _ورژنV2.09 به تاریخ201509.12
 40. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Free sky مدلFREEI XDUO + _ورژن V3.36 به تاریخ201509.12
 41. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Free sky مدلFREEI XDUO _ورژن V2.09 به تاریخ201509.12
 42. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Free sky مدلFREEI XDUO _ورژن V2.10 به تاریخ201510.04
 43. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Free sky مدلFree i X_DUO+_ورژن V3.3.8 به تاریخ201510.04
 44. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Free sky مدلFree i_DUO+_ورژن V2.1.0 به تاریخ201510.04
 45. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Free sky مدل FREESKY THE ROCK HD _ورژن V1.16.118 به تاریخ201510.12
 46. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Free sky مدل FREESKY LA ROCA HD_ورژن V3.11 به تاریخ 20/11/2015
 47. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Free sky مدل FREEDUO + PLUS ورژن V2.11 به تاریخ 24/11/2015
 48. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Free sky مدل Free i DUO ورژن V2.11 به تاریخ 24/11/2015
 49. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Free sky مدلFREE i X_DUO+ ورژن V3.39 به تاریخ 24/11/2015
 50. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Free sky مدلFREEDUO_HDورژن V2.11 به تاریخ 24/11/2015
 51. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Free sky مدل La_Roca ورژن V3.11 به تاریخ 24/11/2015
 52. نرم افزار جدید رسیورFreesky La_Rocaورژن V311 به تاریخ 2015/11/28
 53. نرم افزار جدید رسیورFreesky DuoX+ورژن _V2.18به تاریخ 2015/11/28
 54. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Free sky مدل THE ROCK HD GPRSورژن V116.131 به تاریخ 18/12/2015
 55. نرم افزار جدید رسیورFreesky Zion_ورژن V1.04.108به تاریخ 2016.01.08
 56. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Free i X_DUO+ ورژنV.3.40به تاريخ : 2016.01.10
 57. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Freesky TVورژنV.2.2.1به تاريخ : 2016.01.10
 58. نرم افزار جدید و رسمی رسیور freeduo x+ ورژنv.3.42به تاريخ : 2016.01.20
 59. نرم افزار جدید و رسمی رسیورFreesky مدل GT20000 ورژنV.187به تاريخ : 2016.01.20
 60. نرم افزار جدید و رسمی رسیورFreesky مدل Free i DUO ورژنV2.13به تاريخ : 2016.01.20
 61. نرم افزار جدید و رسمی رسیورFreesky مدل Free i_X_DUO+ورژنV3.42به تاريخ : 2016.01.20
 62. نرم افزار جدید و رسمی رسیورFreesky مدل Freesky DuoX+ورژنV2.21به تاريخ : 2016.01.20
 63. نرم افزار جدید و رسمی رسیورFreesky مدل Freesky TVورژنV2.22به تاريخ : 2016.02.07
 64. نرم افزار جدید و رسمی رسیورFreesky مدل La RocaورژنV3.13به تاريخ : 2016.02.07
 65. نرم افزار جدید و رسمی رسیورFreesky مدل FREEDUO_HDورژنV2.13به تاريخ : 2016.02.07
 66. نرم افزار جدید و رسمی رسیورFreesky مدل Freesky Duo Max_ورژنV1.18به تاريخ : 2016.02.09
 67. نرم افزار جدید رسیور freei toy hd_v1.026به تاریخ 12/03/2016
 68. نرم افزار جدید و رسمی رسیورFreesky مدل Freesky Duo Max ورژنV1.22به تاريخ : 2016.03.25
 69. نرم افزار جدید و رسمی رسیورFreesky مدل freei_play ورژنv1.0.0.78به تاريخ : 2016.03.25
 70. نرم افزار رسیورFreesky مدل Freesky Zion_ورژنV1.05.118به تاريخ : 2016.05.01
 71. نرم افزار جدید و رسمی رسیورFreesky مدلFreesky Zion ورژنV1.05.120به تاريخ : 2016.05.08
 72. نرم افزار جدید و رسمی رسیورFreesky مدلFreesky TV ورژنV2.23به تاريخ : 2016.05.08
 73. نرم افزار جدید و رسمی رسیورFreesky مدلFreesky LA ROCA ورژنV3.14به تاريخ : 2016.05.08
 74. نرم افزار جدید و رسمی رسیورFreesky مدلFreeskyFreeduo F1 ورژنV1.2.5به تاريخ : 2016.05.08
 75. نرم افزار جدید و رسمی رسیورFreesky مدلFreeskyFreeduo ورژنV1.2.4به تاريخ : 2016.05.08
 76. نرم افزار جدید و رسمی رسیورFreesky مدلFreeskyFreeduohd ورژنV2.1.4به تاريخ : 2016.05.08
 77. نرم افزار جدید و رسمی رسیورFreesky مدلfreeiplay21 ورژنV2.1.4به تاريخ : 2016.05.08
 78. نرم افزار جدید و رسمی رسیورFreesky مدلmax ورژنV1.2.3به تاريخ : 2016.05.08
 79. نرم افزار جدید رسیورFreesky مدلFreesky freeduo+ ورژنV2.15به تاريخ : 2016.05.26
 80. نرم افزار جدید رسیورFreesky مدل freeduo ورژنV2.15به تاريخ : 2016.05.26
 81. نرم افزار جدید رسیورFreesky مدل LA_ROCA ورژنV3.15به تاريخ : 2016.05.26
 82. نرم افزار جدید رسیورFreesky مدل Freesky Freeduo F1 ورژنV1.26به تاريخ : 2016.05.29
 83. نرم افزار جدید رسیورFreesky مدل FREESKY_MaxورژنV1.25به تاريخ : 2016.06.14
 84. نرم افزار جدید رسیورFreesky مدل Freesky LA_ROCA_V3.16 به تاريخ : 2016.06.22
 85. نرم افزار جدید رسیورFreesky مدل Freesky Freeduo F1_V1.30 به تاريخ : 2016.06.22
 86. نرم افزار جدید رسیورFreesky مدل Freesky DuoX+_V2.23 به تاريخ : 2016.06.22
 87. نرم افزار جدید رسیورFreesky مدل Freesky Max_V1.26 به تاريخ : 2016.06.22
 88. نرم افزار جدید رسیورFreesky مدل Freesky FREEDUO HD_V2.15 به تاريخ : 2016.06.22
 89. نرم افزار جدید رسیورFreesky مدل Freesky Freeduo+_V2.16 به تاريخ : 2016.06.22
 90. نرم افزار جدید رسیورfree i x duo+_v3.45 به تاريخ : 2016.06.22
 91. نرم افزار جدید رسیورFREE i DUO_V2.15 به تاريخ : 2016.06.22
 92. نرم افزار جدید رسیور Freeskyمدل -LA-ROCA-HD به تاريخ : 2016.07.18
 93. نرم افزار جدید رسیور Freeskyمدل Free i X DUO+ به تاريخ : 2016.07.18
 94. نرم افزار جدید رسیور Freeskyمدل THE-ROCK-ZION به تاريخ : 2016.07.18
 95. نرم افزار جدید رسیور Freeskyمدل Freeduo F1_V1.30 به تاريخ : 2016.07.18
 96. نرم افزار جدید رسیورfreesky-panthersky-pride-v2.63-تاریخ:2016.07.27
 97. نرم افزار جدید رسیورfreesky-la-roca-hd-v3.19-تاریخ:2016.07.27
 98. نرم افزار جدید رسیورfreesky-tv-v2.26تاریخ:2016.07.27
 99. نرم افزار جدید رسیورfreesky-freeduo hd_v2.19تاریخ:2016.07.27
 100. نرم افزار جدید رسیورfreesky-freeduo-x-plus-v2.26تاریخ:2016.07.27
 101. نرم افزار جدید رسیورfreesky-freeduo-plus-v2.19تاریخ:2016.07.27
 102. نرم افزار جدید رسیورfreei-duo-hd-v2.19تاریخ:2016.07.27
 103. نرم افزار جدید رسیورfreei-x-duo-plus-hd-v3.48تاریخ:2016.07.27
 104. نرم افزار جدید رسیورFREEI-ToyHD_V1.032تاریخ:2016.07.27
 105. نرم افزار جدید رسیورFREEI-ToyHD_V1.031تاریخ:2016.07.27
 106. نرم افزار جدید رسیور freesky-panthersky-pride-v2.64 به تاریخ 03/08/2016
 107. نرم افزار جدید رسیور freesky-tv_v2.27 به تاریخ 03/08/2016
 108. نرم افزار جدید رسیور FREESKY-La Roca_V3.20 به تاریخ 03/08/2016
 109. نرم افزار جدید رسیور FREESKY-FREEDUOplus_V2.20 به تاریخ 03/08/2016
 110. نرم افزار جدید رسیور freesky-freeduo hd_v2.20 به تاریخ 03/08/2016
 111. نرم افزار جدید رسیور FREEI-X-DUO-plus-HD-V3.49 به تاریخ 03/08/2016
 112. نرم افزار جدید رسیور freei-x-petra-duo-hd-v2.20 به تاریخ 03/08/2016
 113. نرم افزار جدید رسیور freei-x-duo-plus-hd-v3.50به تاریخ 28/08/2016
 114. نرم افزار جدید رسیور freei-duo-v2.21به تاریخ 28/08/2016
 115. نرم افزار جدید رسیور FREESKY-FREEDUO-X-plus-V-2.28 تاریخ:2016.08.28
 116. نرم افزار جدید رسیور freesky-la-roca-hd-v3.21 تاریخ:2016.08.28
 117. نرم افزار جدید رسیور freesky-tv-v2.28 تاریخ:2016.08.28
 118. نرم افزار جدید رسیور FREESKY-Panthersky pride_V2.65 تاریخ:2016.08.28
 119. نرم افزار جدید رسیور freesky-freeduo-hd-v2.21 تاریخ:2016.08.28
 120. نرم افزار رسیورFreesky Max _V1.31به تاریخ 2016.09.17
 121. نرم افزار رسیورFreesky Freeduo F1_V1.36به تاریخ 2016.09.17
 122. نرم افزار رسیورfreei -play2به تاریخ 2016.09.17
 123. نرم افزار جدید رسیور freesky tv_v4.00 تاریخ:2016.10.30
 124. نرم افزار جدید رسیور FREESKY Freeduo Plus_V4.00 تاریخ:2016.10.30
 125. نرم افزار جدید رسیور FREESKY Freeduo X+_V4.00 تاریخ:2016.10.30
 126. نرم افزار جدید رسیور freesky freeduo-f1-v2.0 تاریخ:2016.10.30
 127. نرم افزار جدید رسیور Freesky FreeduoF1_V204به تاریخ 10/11/2016
 128. نرم افزار جدید رسیورfreesky-maxx2-hd-v1.08به تاریخ 17/11/2016
 129. نرم افزار جدید رسیور freesky-duo-max-v2.06بتاریخ 28-11-2016
 130. نرم افزار جدید رسیور freesky-freeduo-f1-hd-v2.05بتاریخ 28-11-2016
 131. نرم افزار جدید و رسمی رسیور FREESKY DUO MAX به تاریخ 2017.03.08 ورژن: v2.09
 132. نرم افزار جدید و رسمی رسیور FREESKY FREEDUO F1 به تاریخ 2017.03.08 ورژن: v2.10
 133. نرم افزار جدید و رسمی رسیور MAXFLY FIRE به تاریخ 2017.03.08 ورژن: v1.002
 134. نرم افزار جدید رسیور freeskyمدل freesky duo max ورژنf1 v2.20 به تاریخ 29/6/2017
 135. نرم افزار جدید رسیور freeskyمدل freesky freeduo ورژنf1 v2.14 به تاریخ 29/6/2017
 136. نرم افزار رسیورFree i Duo ورژن V4.12 بتاریخ 2017/07/23
 137. نرم افزار رسیور Freei_play ورژن V1.0.0.102 بتاریخ 2017/07/23
 138. نرم افزار رسیور Freei_play ورژن V1.0.0.103 بتاریخ 2017/07/23
 139. نرم افزار جدید رسیورFREEIمدل FREEI play HD V.1.05 به تاریخ 17/8/2017
 140. نرم افزار جدید رسیور freesky مدل FreeskyMax_Star ورژنV115به تاریخ 11/12/2017
 141. نرم افزار جدید رسیور freesky مدل FreeskyMax ورژنV225به تاریخ 11/12/2017
 142. نرم افزار جدید رسیور freesky مدلFreeduoF1 ورژنv219به تاریخ 11/12/2017
 143. نرم افزار جدید رسیور freeskyمدل freesky max hd mini ورژن v 109 –به تاریخ 11/1/2017
 144. نرم افزار جدید رسیور freesky مدل Max Star HD ورژن v1.18 تاریخ 28/01/2018
 145. نرم افزار جدید رسیور freesky مدل Max HD ورژن v1.10 تاریخ 28/01/2018
 146. نرم افزار جدید رسیور freesky مدل Max ورژن V228 تاریخ 28/01/2018
 147. نرم افزار جدید رسیور freesky مدل MAX CHILE ورژن V317 تاریخ 28/01/2018
 148. نرم افزار جدید رسیور freesky مدل freeduo-f1 ورژن V222 تاریخ 28/01/2018