PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : رسیور technofw 1. نرم افزار رسیور technosat x-8200 ca به تاریخ 2014.1.30
 2. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Technof X-100000 به تاریخ 19.02.2014
 3. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Technof X-100000 online movies به تاریخ 24.02.2014
 4. نرم افزار جدید و رسمی مینی رسیور TECHNOF X-100000 Mini به تاریخ 25.02.2014
 5. فایل بوت boot رسیور technof x-100000 برای رفع معایب نرم افزاری
 6. لودر برای انتقال نرم افزار به رسیور technof مدل x7000
 7. لودر برای انتقال نرم افزار به رسیور technof مدل x6000SUPER
 8. فایل بوت برای رسیور technof مدل x850
 9. فایل بوت برای رسیور technof مدل x350
 10. لودر برای انتقال نرم افزار به رسیور technof مدل 7000sharing1
 11. نرم افزار جدید و رسمی مینی رسیور TECHNOF X-100000 Mini به تاریخ 10.03.2014
 12. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Technof X-100000 online movies به تاریخ 10.03.2014
 13. نرم افزار جدید و رسمی رسیور technofw مدل x60000بتاریخ 23-03-2014
 14. فایل rom برای برطرف کردن مشکلات نرم افزاری در رسیور technofw مدل X-100000 به تاریخ 2014.3.24
 15. نرم افزار جدید و رسمی رسیور technofw مدل X-12000 HD ورژن 3 به تاريخ : 2014/03/25
 16. نرم افزار جدید و رسمی رسیور technofw مدل X-60000 HD ورژن 3 به تاريخ :2014/03/25
 17. نرم افزار جدی رسیور Technofw مدل X-90000 Mini بتاریخ 2014.05.02
 18. نرم افزار جدی رسیور Technofw مدل X-100000 Mini بتاریخ 2014.05.02
 19. نرم افزار جدید و رسمی رسیور technofw مدل X-50000 HD ورژن.6به تاريخ :2014/05/08
 20. نرم افزار جدید و رسمی رسیور TECHNOF مدل X-100000 Mini به تاریخ 2014.05.14
 21. نرم افزار جدید و رسمی رسیور TECHNOF مدل X-100000 Mini ورژن 35.07به تاریخ 2014.05.21
 22. نرم افزار جدید و رسمی رسیور technof مدل x-100000 ورژن 35.07به تاریخ 2014.05.21
 23. نرم افزار جدید رسیور technofow مدل X-60000 HD+CA+Wifi+USB ورژنV 5 بتاریخ 2014.06.06
 24. نرم افزار جدید رسیور technofow مدل X-12000 HD+CA+USB+wifi ورژنV 5 بتاریخ 2014.06.06
 25. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Technocoms مدل Technocoms X-50K HD ورژن v6 به تاريخ : 2014/06/06
 26. نرم افزار جدید رسیور TECHNOFW X-55k New HD به تاریخ 2.7.2014
 27. نرم افزار جدید و رسمی رسیور TECHNOF مدل X-100000 Mini ورژن 07به تاریخ 2014.09.01
 28. نرم افزار جدید و رسمی رسیور TECHNOF مدل X-12000 Mini ورژن 07به تاریخ 2014.09.01
 29. نرم افزار جدید و رسمی رسیور technof مدل x-12000 ورژن 07به تاریخ 2014.09.01
 30. نرم افزار جدید و رسمی رسیور TECHNOF مدل X-12000 Mini ورژن 08به تاریخ 2014.10.09
 31. نرم افزار جدید و رسمی رسیور technof مدل x-60000 ورژن 08به تاریخ 2014.10.09
 32. نرم افزار جدید و رسمی رسیور technof مدل x-12000 hd ورژن 08به تاریخ 2014.10.09
 33. نرم افزار جدید رسیور technofw مدل x-60000 ورژن v.9 بتاريخ 2014.10.23
 34. نرم افزار جدید رسیور TECHNOF مدل X-70000 Hyper بتاریخ 2014.10.31
 35. نرم افزار جدید رسیور technof مدل x-8200 hd بتاریخ 2014.10.31
 36. نرم افزار جدید رسیور technofw مدل x-8200hd بتاریخ 2014.11.02
 37. نرم افزار جدید رسیور TECHNOFW مدل X-70000 Hyper بتاریخ 2014.11.02
 38. نرم افزار جدید رسیور technof مدل x-8200 بتاریخ 2014.102.24
 39. نرم افزار جدید رسیور TECHNOF مدل X-70000 Hyper بتاریخ 2014.102.24
 40. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Technof X-100000 Mini New به تاریخ20150405
 41. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Technof X-100000 Big New به تاریخ 20150405
 42. نرم افزار جدید رسیور technofw X-70000Hyper ورژن 17 تاریخ 2015.05.05
 43. نرم افزار جدید رسیور technofw X-70000Hyper ورژن 17 تاریخ 2015.05.27
 44. نرم افزار جدید رسیور technofw مدل X-70000 Hyper ورژنv.19 به تاریخ 2015.06.10
 45. نرم افزار جدید رسیور technofw مدل x-12000 mini ورژنv.211 به تاریخ 2015.10.06
 46. نرم افزار جدید رسیور technofw مدل x-12000 ورژنv.211 به تاریخ 2015.10.06
 47. نرم افزار جدید رسیور technofw مدلx-70000 hyper ورژنv.211 به تاریخ 2015.10.06
 48. نرم افزار جدید رسیور technofw مدلx-70000 MINI ورژنv.211 به تاریخ 2015.10.06
 49. نرم افزار جدید رسیور technofw مدلx-80000 ورژنv.211 به تاریخ 2015.10.06
 50. نرم افزار جدید رسیور technofw مدلx-60000 ورژنv.211 به تاریخ 2015.10.06
 51. نرم افزار جدید رسیور technofw مدلx-90000 ورژنv.211 به تاریخ 2015.10.06
 52. نرم افزار جدید رسیور technofw مدلx-100000 old ورژنv.211 به تاریخ 2015.10.06
 53. نرم افزار جدید رسیور technofw مدلx-100000 plus big ورژنv.211 به تاریخ 2015.10.06
 54. نرم افزار جدید رسیور technofw مدلx-100000 plus mini ورژنv.211 به تاریخ 2015.10.06
 55. نرم افزار جدید رسیور technofw مدلx-100000 plus mini ورژنv.212 به تاریخ 2015.10.13
 56. نرم افزار جدید رسیور technofw مدلx-100000 plus big ورژنv.212 به تاریخ 2015.10.13
 57. نرم افزار جدید رسیور technofw مدلx-90000 ورژنv.212 به تاریخ 2015.10.13
 58. نرم افزار جدید رسیور technofw مدلx-30000hd ورژنv.212 به تاریخ 2015.10.13
 59. نرم افزار جدید رسیور technofw مدلx-8400hd به تاریخ 2015.10.13
 60. نرم افزار جدید رسیور technofw مدلx-7000hd به تاریخ 2015.10.13
 61. نرم افزار bootرسیور technofw مدلx-100000 plus mini به تاریخ 2015.10.13
 62. نرم افزار جدید رسیورTechnofw مدل X60000به تاریخ 6/11/2015
 63. نرم افزار جدید رسیور technofw مدلx-100000 ورژنv.213 به تاریخ 2015.11.30
 64. نرم افزار جدید رسیور technofw مدلx-100000 PLUS ورژنv.213 به تاریخ 2015.11.30
 65. نرم افزار جدید رسیور technofw مدلx-100000 MINI ورژنv.213 به تاریخ 2015.11.30
 66. نرم افزار جدید رسیور technofw مدلx-60000 ورژنv.213 به تاریخ 2015.11.30
 67. نرم افزار جدید رسمی رسیور technodw مدل X-70000 Mini HD به تاريخ : 2015/12/02
 68. نرم افزار جدید رسمی رسیور technodw مدل X-20000PLUS به تاريخ : 2015/12/02
 69. نرم افزار جدید رسمی رسیور technodw مدل TechnocomX-100000PLUS MINIبه تاريخ : 2015/12/0چ
 70. نرم افزار جدید رسمی رسیور technodw مدل TechnocomX-80000 MINIبه تاريخ : 2015/12/02
 71. نرم افزار جدید رسمی رسیور technodw مدل 70000HYPERبه تاريخ : 2015/12/02
 72. asdas3238 نرم افزار جدید رسمی رسیور technodw مدلDANSATبه تاريخ : 2015/12/02
 73. نرم افزار BOOT برای مشکلات نرم افزاری به رسیور technodw مدلx-100000 plus miniبه تاريخ : 2015/12/02
 74. نرم افزار BOOT برای مشکلات نرم افزاری به رسیور technodw مدلx-100000 plus BIGبه تاريخ : 2015/12/02
 75. لودر برای انتقال نرم افزار به رسیور technodw مدل X70000
 76. لودر برای انتقال نرم افزار به رسیور technodw مدل X80000
 77. نرم افزار جدید رسمی رسیور technodw مدل x-12000 miniبه تاريخ : 2015/12/09
 78. نرم افزار جدید رسمی رسیور technodw مدل x-12000 HDبه تاريخ : 2015/12/09
 79. نرم افزار جدید رسمی رسیور technodw مدل x-60000به تاريخ : 2015/12/09
 80. نرم افزار جدید رسمی رسیور technodw مدل X-80000 miniبه تاريخ : 2015/12/19
 81. نرم افزار جدید رسیور technodw مدل X-12000 MINI ورژن 3.15.بتاریخ 20151223
 82. نرم افزار جدید رسیور technodw مدل X-12000 ورژن 3.15.بتاریخ 20151223
 83. نرم افزار جدید رسیور technodw مدل X-70000 HYPER ورژن 3.15.بتاریخ 20151223
 84. نرم افزار جدید رسیور technodw مدل x-200000 plus ورژن 3.17.بتاریخ 2016/02/05
 85. نرم افزار جدید رسیور technodw مدل x-100000 plus big ورژن 3.17.بتاریخ 2016/02/05
 86. نرم افزار جدید رسیور technodw مدل x-100000 plus MINI ورژن 3.17.بتاریخ 2016/02/05
 87. نرم افزار جدید رسیور technodw مدل x-90000 ورژن 3.17.بتاریخ 2016/02/05
 88. نرم افزار جدید رسیور technodw مدل x-70000MINI ورژن 3.17.بتاریخ 2016/02/05
 89. نرم افزار جدید رسیور technodw مدل x-70000HYPER ورژن 3.17.بتاریخ 2016/02/05
 90. نرم افزار جدید رسیور technodw مدل x-3 ورژن 3.17.بتاریخ 2016/02/05
 91. نرم افزار جدید رسیور technodw مدل x-90000 ورژن 3.17.بتاریخ 2016/02/05
 92. نرم افزار جدید رسیور technodw مدل x-100000 old mini ورژن 3.19.بتاریخ 2016/03/09
 93. نرم افزار جدید رسیور technodw مدلx-8200 cx24142 بتاریخ 2016/03/09
 94. نرم افزار جدید رسیور technodw مدل x-8200 ULTRA بتاریخ 2016/03/09
 95. نرم افزار جدید رسیور technodw مدل x-55000 بتاریخ 2016/03/09
 96. نرم افزار جدید رسیور technodw مدل x-40000K بتاریخ 2016/03/09
 97. نرم افزار جدید رسیور technodw مدل x-25000K بتاریخ 2016/03/09
 98. نرم افزار جدید رسیور technodw مدل x-20000 بتاریخ 2016/03/09
 99. نرم افزار جدید رسیور technodw مدل x-15000 بتاریخ 2016/03/09
 100. نرم افزار جدید رسیور technodw مدل x-12000 بتاریخ 2016/03/09
 101. نرم افزار جدید رسیور technodw مدلX-8200_V3.66 بتاریخ 2016/03/09
 102. نرم افزار جدید رسیور technodw مدل X-3 بتاریخ 2016/03/09
 103. نرم افزار جدید رسیور technodw مدل X-100000 OLD بتاریخ 2016/03/09
 104. نرم افزار جدید رسیور technodw مدل X-1 بتاریخ 2016/03/09
 105. نرم افزار جدید رسیور technofwمدل x-75000 MINI .بتاریخ 2016.03.20
 106. نرم افزار جدید رسیور technofwمدل x-75000 .بتاریخ 2016.03.20
 107. نرم افزار جدید رسیور technofwمدل x-75000 .بتاریخ 2016.04.11
 108. نرم افزار جدید رسیور technofwمدل x-75000MIMI .بتاریخ 2016.04.11
 109. نرم افزار جدید رسیور technofw مدل x-75000 .بتاریخ 2016.05.01
 110. نرم افزار جدید رسیور technofw مدل x-75000MINI .بتاریخ 2016.05.01
 111. نرم افزار جدید رسیور technofw مدل X-8250HD .بتاریخ 2016.11.16
 112. نرم افزار جدید رسیور technofw مدل x-8200HDNEW.بتاریخ 2016.11.16
 113. نرم افزار جدید رسیور technofw مدل X-80000 PLUSبتاریخ 2016.11.16
 114. نرم افزار جدید رسیور technofw مدل x-12000HDPLUSبتاریخ 2016.11.16
 115. نرم افزار جدید رسیور technofw مدل X-60000 PLUSبتاریخ 2016.11.16
 116. نرم افزار جدید رسیور technofw مدل x-60000بتاریخ 2016.11.16
 117. نرم افزار جدید رسیور technofw مدلx-70000 miniبتاریخ 2016.11.16
 118. نرم افزار جدید رسیور technofw مدلx-12000 miniبتاریخ 2016.11.16
 119. نرم افزار جدید رسیور technofw مدل x-12000 بتاریخ 2016.11.16
 120. نرم افزار جدید رسیور technofw مدل x-70000 hyperبتاریخ 2016.11.16
 121. نرم افزار جدید رسیور technofw مدل x-60000PLUS بتاریخ 2016.12.25
 122. نرم افزار جدید رسیور technofw مدل x-12000 miniبتاریخ 2016.12.25
 123. نرم افزار جدید رسیور technofw مدل x-60000بتاریخ 2016.12.25
 124. نرم افزار جدید رسیور technofw مدل X-8250HDبتاریخ 2016.12.25
 125. نرم افزار جدید رسیور technofw مدل x-8200HDNEWبتاریخ 2016.12.25
 126. نرم افزار جدید رسیور technofw مدل x-12000HDPLUSبتاریخ 2016.12.25
 127. نرم افزار جدید رسیور technofw مدل x-12000HD بتاریخ 2016.12.25
 128. نرم افزار جدید رسیور technofw مدل x-70000 hyperبتاریخ 2016.12.25
 129. نرم افزار جدید رسیور technofw مدل x-70000 miniبتاریخ 2016.12.25
 130. نرم افزار جدید رسیور technofw مدل x-85000 بتاریخ 2017/02/09
 131. نرم افزار جدید رسیور technofw مدل X-3 mini بتاریخ 2017/02/09
 132. نرم افزار جدید رسیور technofw مدل Andriod Vanilla بتاریخ 2017/02/09
 133. نرم افزار جدید رسیور technofw مدل X-3 med بتاریخ 2017/02/09
 134. نرم افزار جدید رسیور technofw مدل X-80000 PLUS بتاریخ 2017/02/09
 135. نرم افزار جدید رسیور technofw مدل X-200000 PLUS بتاریخ 2017/02/09
 136. نرم افزار جدید رسیور technofw مدل X-100000 plus bigبتاریخ 2017/02/09
 137. نرم افزار جدید رسیور technofw مدل X-100000 plus miniبتاریخ 2017/02/09
 138. نرم افزار جدید رسیور technofw مدل X-90000بتاریخ 2017/02/09
 139. نرم افزار جدید رسیور technofw مدل X-3 mini بتاریخ 2017/02/13
 140. نرم افزار جدید رسیور technofw مدل x-85000 بتاریخ 2017/02/13
 141. نرم افزار جدید رسیور technofw مدل Andriod Vanilla بتاریخ 2017/02/13
 142. نرم افزار جدید رسیور technofw مدل X-3 med بتاریخ 2017/02/13
 143. نرم افزار جدید رسیور technofw مدلX-3 Med Dolby بتاریخ 14-04-2017
 144. نرم افزار جدید رسیور technofw مدلX-3 MINI Dolby بتاریخ 14-04-2017
 145. نرم افزار جدید رسیور technofw مدل X-8250HDبتاریخ 14-04-2017
 146. نرم افزار جدید رسیور technofw مدل x-60000PLUSبتاریخ 14-04-2017
 147. نرم افزار جدید رسیور technofw مدل X-100000 PLUS BIGبتاریخ 14-04-2017
 148. نرم افزار جدید رسیور technofw مدل X-100000 PLUS MINIبتاریخ 14-04-2017
 149. نرم افزار جدید رسیور TECHNOFWمدلLIFE_p_4_66به تاریخ 4/7/2017
 150. نرم افزار جدید رسیور technofwمدلpfchd_vip2_v01_020 به تاریخ 4/7/2017
 151. نرم افزار جدید رسیور technofwمدل lite_hd2_1.24به تاریخ 4/7/2017
 152. نرم افزار جدید رسیور TECHNOFWمدلDuplo_Lite_HD_p_4_48 به تاریخ 4/7/2017
 153. نرم افزار جدید رسیور technofwمدلpfchd_vip2_v01_020به تاریخ 4/7/2017
 154. نرم افزار جدید رسیور technofwمدلpfchd2_v01_025به تاریخ 4/7/2017
 155. نرم افزار جدید رسیور technofw مدل x-200000 plus بتاریخ 30-08-2017
 156. نرم افزار جدید رسیور technofw مدل x-100000 plus mini بتاریخ 30-08-2017
 157. نرم افزار جدید رسیور technofw مدل X-100000 PLUS LED F BIG بتاریخ 30-08-2017
 158. نرم افزار جدید رسیور technofw مدل X-100000 PLUS LED T BIG بتاریخ 30-08-2017
 159. نرم افزار جدید رسیور technofw مدل x-60000 بتاریخ 30-08-2017
 160. نرم افزار جدید رسیور technofw مدل x-8200HDNEW بتاریخ 30-08-2017
 161. نرم افزار جدید رسیور technofw مدل x-8200 mini بتاریخ 30-08-2017
 162. نرم افزار جدید رسیور technofw مدل X-8250HD به تاریخ 2017/10/28
 163. نرم افزار جدید رسیور technofw مدل X-3 med به تاریخ 2017/10/28
 164. نرم افزار جدید رسیور technofw مدل X-83000 mini به تاریخ 2017/10/28
 165. نرم افزار جدید رسیور technofw مدل x-8200HDNEW به تاریخ 2017/11/28
 166. نرم افزار جدید رسیور technofw مدل X-8250HDبه تاریخ 2017/11/28
 167. نرم افزار جدید رسیور technofw مدل X-80000 mini plus به تاریخ 2017/11/28
 168. نرم افزار جدید رسیور technofw مدل x-85000به تاریخ 2017/11/28
 169. نرم افزار جدید رسیور technofw مدل x-60000PLUSبه تاریخ 2017/11/28
 170. نرم افزار جدید رسیور technofw مدل x-12000HDPLUSبه تاریخ 2017/11/28
 171. نرم افزار جدید رسیور technofw مدل x-70000 miniبه تاریخ 2017/11/28
 172. نرم افزار جدید رسیور technofw مدل x-70000 hyperبه تاریخ 2017/11/28
 173. نرم افزار جدید رسیور technofw مدلX-3 medبه تاریخ 2017/11/28
 174. نرم افزار جدید رسیور technofw مدلx-200000 plusبه تاریخ 2017/11/28
 175. نرم افزار جدید رسیور technofw مدلx-100000 plus bigبه تاریخ 2017/11/28
 176. نرم افزار جدید رسیور technofw مدلX-100000 PLUS LED T BIبه تاریخ 2017/11/28
 177. نرم افزار جدید رسیور technofw مدل x-100000 plus mini به تاریخ 2017/11/28
 178. نرم افزار جدید رسیور technofw مدلx-100000 plus mini bootبه تاریخ 2017/11/28
 179. نرم افزار جدید رسیور technofw مدلx-100000 plus big bootبه تاریخ 2017/11/28
 180. نرم افزار جدید رسیور technofw مدلx-75000 MINI به تاریخ 2017/11/28
 181. نرم افزار جدید رسیور technofw مدلx-75000 به تاریخ 2017/11/28
 182. نرم افزار جدید رسیور technofw مدلX-80000 PLUSبه تاریخ 2017/11/28
 183. نرم افزار جدید رسیور technofw مدلX-85000به تاریخ 2017/11/28
 184. نرم افزار جدید رسیور technofw مدلX-80000 mini plusبه تاریخ 2017/11/28
 185. نرم افزار جدید رسیور technofw مدلX-83000 miniبه تاریخ 2017/11/28
 186. نرم افزار جدید رسیور technofw مدل Andriod Vanilla به تاریخ 2017.12.06
 187. نرم افزار جدید رسیور technofw مدل x-90000 به تاریخ 2018/01/04
 188. نرم افزار جدید رسیور technofw مدل x-100000 plus mini به تاریخ 2018/01/04
 189. نرم افزار جدید رسیور technofw مدل X-100000 PLUS LED F BIG به تاریخ 2018/01/04
 190. نرم افزار جدید رسیور technofw مدل X-100000 PLUS LED T BIG به تاریخ 2018/01/04
 191. نرم افزار جدید رسیور technofw مدل x-200000 plus به تاریخ 2018/01/04
 192. نرم افزار جدید رسیور technofw مدل x-12000HD mini به تاریخ 2018/01/29
 193. نرم افزار جدید رسیور technofw مدل x-12000HD به تاریخ 2018/01/29
 194. نرم افزار جدید رسیور technofw مدل x-12000HDPLUS به تاریخ 2018/01/29
 195. نرم افزار جدید رسیور technofw مدل x-70000 hyper به تاریخ 2018/01/29
 196. نرم افزار جدید رسیور technofw مدل x-60000PLUS به تاریخ 2018/01/29
 197. نرم افزار جدید رسیور technofw مدل x-8250HD به تاریخ 2018/01/29
 198. نرم افزار جدید رسیور technofw مدل x-8200HDOLD به تاریخ 2018/01/29
 199. نرم افزار جدید رسیور technofw مدل x-8200HDNEW به تاریخ 2018/01/29
 200. نرم افزار جدید رسیور technofw مدل x-8200 mini به تاریخ 2018/01/29