PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : رسیور TECHNOMATE & TECHNOSAT SATصفحه ها : [1] 2

 1. جدیدترین سافتکم رسیورهای technomate & technosat sat
 2. پچ جدید رسیور Technomate مدل TM-500 Super TM-600 iQ به تاریخ 09.09.2011
 3. پچ جدید رسیور Technomate مدل TM 5402 HD CI به تاریخ 09.02.2013
 4. _نرم افزار رسیور تکنومیت مدل 1210HD Aron ورژن _V3.29 تاریخ 2013.9.3
 5. نرم افزار رسیور تکنومیت مدلs-1211hd nero ورژن _v3.29 تاریخ 2013.9.3
 6. کلیه ایمیج های openATV برای رسیور Technomate TM-nano
 7. کلیه ایمیج های openATV برای رسیور Technomate TM-2t
 8. کلیه ایمیج های openATV برای رسیور Technomate TM-twin
 9. کلیه ایمیج های openATV برای رسیور Technomate TM-Single
 10. نرم افزار رسیور تکنومیت مدلs-1210hd nero ورژن _v3.29 تاریخ 2013.11.2
 11. نرم افزار رسیور technof مدلx100000 تاریخ 2013.11.21
 12. نرم افزار رسیور technof مدلX-12000_HD_8M_ ورژن V1.09.10464 تاریخ 2013.11.15
 13. سافتکم جدید برای ر سیورهای تکنومیت Technomate
 14. نرم افزار رسیور TOCOMSAT مدلPFC HD Plus ورژن V0.1.002 تاریخ 2013.12.11
 15. نرم افزار رسیور TOCOMSAT مدلDUO HD+ Plus ورژن V02.006 تاریخ 2013.12.11
 16. نرم افزار رسیور TOCOMSAT مدلPhoenixHD ورژن V01.013 تاریخ 2013.12.11
 17. نرم افزار رسیور tocomsat مدل dongle crypto ورژن v01.05 تاریخ 2013.12.14
 18. نرم افزار رسیور tocomsat مدل DUO HD E DUO HD + PLUS ورژن V02.007 تاریخ 2013.12.14
 19. نرم افزار رسیور tocomsat مدل PFC HD ورژن V01.004 تاریخ 2013.12.14
 20. نرم افزار رسیور TOCOMSAT مدل PhoenixHD ورژن V01.015 تاریخ 2013.12.14
 21. نرم افزار رسیور tocomsat مدل goool hd ورژن v01.015 تاریخ 2013.12.14
 22. نرم افزار جدید و رسمی رسیور TECHNOSAT مدل S-1210HD_Aron ورژن v3.35 به تاریخ : 2014/01/10
 23. نرم افزار جدید و رسمی رسیور TECHNOSAT مدل S-1212HD_Nero_VFD ورژن v3.35 به تاریخ : 2014/01/10
 24. نرم افزار جدید و رسمی رسیور tocomsatمدل duo hd mini ورژن v 4.90 به تاریخ : 2014/02/17
 25. نرم افزار جدید و رسمی رسیور TECHNOSAT مدل S-1212HD_Nero_VFD ورژن v3.36 به تاریخ : 2014/03/5
 26. نرم افزار جدید و رسمی رسیور TECHNOSAT مدل S-1210HD_aron_VFD ورژن v3.36 به تاریخ : 2014/03/5
 27. نرم افزار جدید و رسمی رسیور TECHNOSAT مدل S-122XHD Stealth ورژن v3.36 به تاریخ : 2014/03/5
 28. نرم افزار جدید و رسمی رسیور TECHNOSAT مدل S-1211HD_Nero_VFD ورژن v3.36 به تاریخ : 2014/03/5
 29. نرم افزار رسیور دو تیونرtocomsat مدل ts 277 ورژن v1.17 تاریخ 2014.03.09
 30. نرم افزار جدید و رسمی رسیور TechSatبا ایدی لیست شرکت مورست به تاریخ9/3/2014
 31. نرم افزار رسمی رسیور Technomate مدل Technomate TM-3000 D ورژن v3.56 ( آخرین ورژن )
 32. نرم افزار رسمی رسیور Technomate مدل + TM-5200 D M2 Super ورژن v125 ( آخرین ورژن )
 33. نرم افزار رسمی رسیور Technomate مدل +TM-5300 D+ M2 Super ورژن v125 ( آخرین ورژن )
 34. نرم افزار رسمی رسیور Technomate مدل Technomate TM-3300 2CA ورژن v2.55 ( آخرین ورژن )
 35. نرم افزار رسمی رسیور Technomate مدل +TM-5400 CI M2 Super ورژن v125 ( آخرین ورژن )
 36. نرم افزار رسمی رسیور Technomate مدل Technomate TM-5302 HD ( آخرین ورژن )
 37. نرم افزار رسمی رسیور Technomate مدل Technomate TM-5402 HD ورژن127 ( آخرین ورژن )
 38. نرم افزار رسمی رسیور Technomate مدل Technomate TM 5402HDCI_M2 ورژن 140p بتاریخ 2014/03/24
 39. نرم افزار رسمی رسیور Technomate مدل Technomate TM 6800 HD Super ورژن 760p بتاریخ 2014/03/24
 40. نرم افزار رسمی رسیور Technomate مدل Technomate TM 6900 HD Super ورژن 760p بتاریخ 2014/03/24
 41. نرم افزار رسمی رسیور Technomate مدل Technomate TM 6902 HDT2 ورژن 140p بتاریخ 2014/03/24
 42. نرم افزار رسمی رسیور Technomate مدل Technomate TM 7102 HDT2 ورژن 140p بتاریخ 2014/03/24
 43. نرم افزار رسمی رسیور Technomate مدل Technomate TM 7100 HD ورژن 140p بتاریخ 2014/03/24
 44. نرم افزار رسمی رسیور Technomate مدل Technomate TM 5402HDCI_M1 ورژن 140p بتاریخ 2014/03/24
 45. نرم افزار رسمی رسیور Technomate مدل Technomate TM_F3_5 ورژن 114p بتاریخ 2014/03/24
 46. نرم افزار جدید رسیور Technomate مدل TM-TWIN-OEبتاریخ 2014.04.16
 47. نرم افزار جدید رسیور Technomate مدل 2_TM-2T-OEبتاریخ 2014.04.16
 48. نرم افزار جدید رسیور Technosat مدل S-1223HD ورژن 3.37 بتاریخ2014.04.16
 49. نرم افزار جدید رسیور Technomate مدل TM-SINGLE-OE بتاریخ 2014.04.16
 50. نرم افزار جدید رسیور Technomate مدل 2_TM-NANO-OE بتاریخ 2014.04.16
 51. نرم افزار جدید رسیور Technomate مدلTM-NANO-2T-OE بتاریخ 2014.04.16
 52. نرم افزار جدید و رسمی رسیور technosat مدل s-1223 hd rocket ورژن 3.38 به تاریخ 2014.05.16
 53. نرم افزار جدید و رسمی رسیور technosat مدل TM_F3_5 ورژن 116p به تاریخ 2014.05.16
 54. نرم افزار جدید و رسمی رسیور technosat مدل TM_5402M3 ورژن 116p به تاریخ 2014.05.16
 55. نرم افزار جدید و رسمی رسیور technosat مدل TM_+5502Ci ورژن 116p به تاریخ 2014.05.16
 56. نرم افزار جدید و رسمی رسیور technosat مدل TM_5302 ورژن 116p به تاریخ 2014.05.16
 57. نرم افزار جدید و رسمی رسیور technosat مدل TM-Nano2-Super,Extras ورژن 116p به تاریخ 2014.05.16
 58. نرم افزار جدید و رسمی رسیور technosat مدل TM-Nano2-Super ورژن 116p به تاریخ 2014.05.16
 59. نرم افزار جدید و رسمی رسیور technosat مدل TM_+8000Ci ورژن 116p به تاریخ 2014.05.16
 60. نرم افزار جدید و رسمی رسیور technosat مدل technosat t9000hd ورژن 2.40 به تاریخ 2014.05.19
 61. نرم افزار جدید و رسمی رسیور technosat مدل technosat t9100hd ورژن 2.40 به تاریخ 2014.05.19
 62. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Technomate مدل Technomate TM-MINI-HD ورژن v1.64 بتاریخ 2014/06/06
 63. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Technomate مدل Technomate TM 5402 M3 ورژن v117p بتاریخ 2014/06/10
 64. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Technomate مدل Technomate TM-F3/5-M3 ورژن v117p بتاریخ 2014/06/10
 65. نرم افزار جدید و رسمی رسیور TECHNOSAT مدل S-1212HD_Nero ورژن 3.38 به تاریخ 2014.06.20
 66. نرم افزار جدید و رسمی رسیور TECHNOSAT مدل S-1210HD_Aron ورژن 3.38 به تاریخ 2014.06.20
 67. نرم افزار جدید و رسمی رسیور TECHNOSAT مدل S-1211HD_Nero ورژن 3.38 به تاریخ 2014.06.20
 68. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Technomate مدل Technomate_TM 5402 HD CI_M1 ورژن 141p بتاریخ 2014/06/27
 69. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Technomate مدل Technomate_TM 5402 HD CI_M2 ورژن 141p بتاریخ 2014/06/27
 70. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Technomate مدل Technomate_TM 5402 M3 ورژن 118p بتاریخ 2014/06/27
 71. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Technomate مدل Technomate_TM_F3_5 ورژن 118p بتاریخ 2014/06/27
 72. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Technomate مدل Technomate_TM 6800 HD Super ورژن 761p بتاریخ 2014/06/27
 73. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Technomate مدل Technomate_TM 6900 HD Super ورژن 761p بتاریخ 2014/06/27
 74. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Technomate مدل Technomate_TM 7102 HD T2 ورژن 141p بتاریخ 2014/06/27
 75. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Technomate مدل Technomate_TM 6902 HD T2 ورژن 141p بتاریخ 2014/06/27
 76. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Technomate مدل Technomate_TM 7102 HD T2 ورژن 142p بتاریخ 2014/07/13
 77. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Technomate مدل Technomate_TM 7100 HD ورژن 162p بتاریخ 2014/07/09
 78. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Technomate مدل Technomate_TM 6902 HD T2 ورژن 142p بتاریخ 2014/07/12
 79. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Technomate مدل Technomate_TM 6900 HD Super ورژن 762p بتاریخ 2014/07/09
 80. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Technomate مدل Technomate_TM 6800 HD Super ورژن 762p بتاریخ 2014/07/12
 81. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Technomate مدل Technomate TM-MINI-HD ورژن v1.71 بتاریخ 2014/07/12
 82. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Technomate مدل Technomate_TM 5402 HD CI_M2 ورژن 142p بتاریخ 2014/07/12
 83. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Technomate مدل Technomate_TM_F3_5 ورژن 122p بتاریخ 2014/07/14
 84. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Technomate مدل Technomate_TM 5402 M3 ورژن 122p بتاریخ 2014/07/14
 85. نرم افزار جدید و رسمی رسیور TECHNOSAT مدل S-1212HD_Nero_VFD ورژن v3.39 به تاریخ : 2014/07/21
 86. نرم افزار جدید و رسمی رسیور TECHNOSAT مدل S-1210HD_Aron ورژن v3.39 به تاریخ : 2014/07/21
 87. نرم افزار جدید و رسمی رسیور TECHNOSAT مدل S-1211HD_Nero ورژن v3.39 به تاریخ : 2014/07/21
 88. نرم افزار جدید و رسمی رسیور TECHNOSAT مدل S-122XHD_Stealth ورژن v3.39 به تاریخ : 2014/07/21
 89. "Bootloader " برای ریسیور Technomate-TM-Nano-2T
 90. Bootloader " برای ریسیور Technomate-TM-2T
 91. "Bootloader " برای ریسیور Technomate-TM-Nano
 92. Technomate-TM-Nano2-Super-27-05-14
 93. "Bootloader " برای ریسیور Technomate-TM-Twin
 94. Bootloader " برای ریسیور Technomate-TM-Nano-2T
 95. نرم افزار جدید و رسمی رسیور TECHNOSAT مدل S-1223HD_Rocket ورژن 3.40 به تاریخ 2014.08.15
 96. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Technomate مدل Technomate_TM--MiniHDورژن 171p بتاریخ 2014/08/14
 97. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Technomate مدل Technomate_TM-Mini ورژن 171p بتاریخ 2014/08/14
 98. ادیتور کانال رسیور Technomate مدل Technomate_TM--MiniHD
 99. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Technomate مدل Technomate_TM f35 ورژن 122p بتاریخ 30/7/2014
 100. نرم افزار جدید و رسمی رسیور TOCCOMSAT مدل PhoenixIPTV ورژن _V01_010 به تاریخ2014.09.20
 101. نرم افزار جدید و رسمی رسیور TOCCOMSAT مدل ZeusHDIPTV ورژن _V02_005 به تاریخ2014.09.20
 102. لودر برای رسیور Technocoms X-8200 HD
 103. نرم افزار جدید و رسمی رسیور TECHNOSAT مدل S-1223HD_Rocket ورژن v3.42به تاریخ : 2014/12/20
 104. نرم افزار جدید و رسمی رسیور toccomsat مدلduo lite ورژن _v2.40 به تاریخ2014.12.31
 105. نرم افزار جدید و رسمی رسیور toccomsat مدلnet one hd (cabo) ورژن _v.02.006 به تاریخ2014.12.31
 106. نرم افزار جدید و رسمی رسیور toccomsat مدل duplo hd + (plus)ورژن _v.02.006 به تاریخ2014.12.31
 107. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Technomate مدل Technomate_TM 5402 M3 ورژن 126p بتاریخ 2015/01/05
 108. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Technomate مدل Technomate_TM_F3_5 ورژن 126p بتاریخ2015/01/05
 109. آخرین نرم افزار رسمی رسیور TechnoSat مدل TechnoSat_TS-1600 WiFi
 110. آخرین نرم افزار رسمی رسیور TechnoSat مدل TechnoSat_TS-1300 FTA
 111. آخرین نرم افزار رسمی رسیور TechnoSat مدل TechnoSat_TS-1200 FTA
 112. آخرین نرم افزار رسمی رسیور TechnoSat مدل TechnoSat_Ts-1100 FTA HD
 113. آخرین نرم افزار رسمی رسیور TechnoSat مدل TechnoSat_TS-1100 Plus sh@hryar
 114. آخرین نرم افزار رسمی رسیور TechnoSat مدل TechnoSat_TS-1000HD FTA
 115. آخرین نرم افزار رسمی رسیور TechnoSat مدل TechnoSat_TS 1500HD
 116. آخرین نرم افزار رسمی رسیور TechnoSat مدل TechnoSat_TS-1020 HD Plus RF
 117. آخرین نرم افزار رسمی رسیور TechnoSat مدل TechnoSat_TS-800HD RF
 118. آخرین نرم افزار رسمی رسیور TechnoSat مدل TechnoSat_TS-600 HD
 119. آخرین نرم افزار رسمی رسیور TechnoSat مدل TechnoSat_TS-1 HD MINI
 120. آخرین نرم افزار رسمی رسیور TechnoSat مدل TechnoSat_TS-2 HD MINI
 121. آخرین نرم افزار رسمی رسیور TechnoSat مدل TechnoSat_TS-45 MINI HD FTA
 122. آخرین نرم افزار رسمی رسیور TechnoSat مدل TechnoSat_TS-3 MiNi HD
 123. آخرین نرم افزار رسمی رسیور TechnoSat مدل TechnoSat_TS-4 MINI HD
 124. آخرین نرم افزار رسمی رسیور TechnoSat مدل TechnoSat_T-2013 MINI
 125. آخرین نرم افزار رسمی رسیور TechnoSat مدل TechnoSat_TS-55 MINI HD
 126. آخرین نرم افزار رسمی رسیور TechnoSat مدل TechnoSat_TS-22 MINI HD
 127. آخرین نرم افزار رسمی رسیور TechnoSat مدل TechnoSat_TS-2200HD
 128. آخرین نرم افزار رسمی رسیور TechnoSat مدل TechnoSat_TS-3000 HD
 129. آخرین نرم افزار رسمی رسیور TechnoSat مدل TechnoSat_T-2010 HD
 130. آخرین نرم افزار رسمی رسیور TechnoSat مدل TechnoSat_T-2012 Classic HD
 131. آخرین نرم افزار رسمی رسیور TechnoSat مدل TechnoSat_TS-2000 HD
 132. آخرین نرم افزار رسمی رسیور TechnoSat مدل TechnoSat_TS-3500 HD
 133. آخرین نرم افزار رسمی رسیور TechnoSat مدل TechnoSat_T-77
 134. آخرین نرم افزار رسمی رسیور TechnoSat مدل TechnoSat_TS-500
 135. آخرین نرم افزار رسمی رسیور TechnoSat مدل TechnoSat_TS-450 FTA USB PVR
 136. آخرین نرم افزار رسمی رسیور TechnoSat مدل TechnoSat_TS-1
 137. آخرین نرم افزار رسمی رسیور TechnoSat مدل TechnoSat_TS-11 FTA
 138. آخرین نرم افزار رسمی رسیور TechnoSat مدل TechnoSat_TS-11
 139. آخرین نرم افزار رسمی رسیور TechnoSat مدل TechnoSat_T-850
 140. آخرین نرم افزار رسمی رسیور TechnoSat مدل TechnoSat_T-888-Super
 141. آخرین نرم افزار رسمی رسیور TechnoSat مدل TechnoSat_T-300-Ultra
 142. آخرین نرم افزار رسمی رسیور TechnoSat مدل TechnoSat_T-111 Jumbo
 143. آخرین نرم افزار رسمی رسیور TechnoSat مدل TechnoSat_T-800
 144. جدیدترین لیست کانال برای رسیورهایtechnosat@technomatدراین تایپک..
 145. نرم افزار جدید و رسمی رسیور TECHNOSAT مدل S-1224HD_Stealth_modern ورژن 3.47 به تاریخ 2015.06.05
 146. نرم افزار جدید و رسمی رسیور TECHNOSAT مدل S-1223HD_Rocket ورژن 3.47 به تاریخ 2015.06.05
 147. نرم افزار جدید و رسمی رسیور TECHNOSAT مدلS-1224HD_Stealth_modern ورژن 3.49 به تاریخ 2015.06.18
 148. نرم افزار جدید و رسمی رسیور TECHNOSAT مدل S-1223HD_Rocket ورژن 3.49 به تاریخ 2015.06.18
 149. نرم افزار جدید و رسمی رسیور TECHNOSAT مدلS-1212HD_Nero ورژن 3.41 به تاریخ 2015.06.18
 150. نرم افزار جدید و رسمی رسیور technosat مدلs-1210hd_aron ورژن 3.41 به تاریخ 2015.06.18
 151. نرم افزار جدید و رسمی رسیور TECHNOSAT مدلS-1211HD_Nero ورژن 3.41 به تاریخ 2015.06.18
 152. نرم افزار جدید و رسمی رسیور TECHNOSAT مدلS-122XHD_Stealth ورژن 3.41 به تاریخ 2015.06.18
 153. نرم افزار رسمی رسیور tocomsat duplo hd (antigo)ورژنv1.025 به تاریخ:19.06.2015
 154. نرم افزار جدید و رسمی رسیور tocomlink مدلZeus_IPTV ورژن 3.001 به تاریخ 2015.06.19
 155. نرم افزار جدید و رسمی رسیور tocomlink مدلts 277 ورژن 1.2.2 به تاریخ 2015.06.19
 156. نرم افزار جدید و رسمی رسیور tocomlink مدلPhoenixIPTV ورژن 0.2 به تاریخ 2015.06.19
 157. نرم افزار جدید و رسمی رسیور tocomlink مدلPhoenixhd ورژن 0.1.22 به تاریخ 2015.06.19
 158. نرم افزار جدید و رسمی رسیور tocomlink مدل GOOOL_HD ورژن.0.3.001به تاریخ 2015.06.19
 159. نرم افزار جدید و رسمی رسیور tocomlink مدل GOOOL_HD PLUS ورژن.0.2.001به تاریخ 2015.06.19
 160. نرم افزار جدید و رسمی رسیور tocomlink مدل DuploHD ورژن.0.2.001به تاریخ 2015.06.19
 161. نرم افزار جدید و رسمی رسیور tocomlink مدل Duplo PLUS ورژن.0.2.001به تاریخ 2015.06.19
 162. نرم افزار جدید و رسمی رسیور tocomlink مدل Duplo Lite_HD ورژن.0.2.001به تاریخ 2015.06.19
 163. نرم افزار جدید و رسمی رسیور tocomlink مدل PFC HD ورژن.0.3.3به تاریخ 2015.06.19
 164. نرم افزار جدید و رسمی رسیور tocomlink مدل Duplo HD3 ورژن.0.4.001به تاریخ 2015.06.19
 165. نرم افزار جدید و رسمی رسیور tocomlink مدل duo-LITE- ورژن.02.47به تاریخ 2015.06.19
 166. نرم افزار جدید و رسمی رسیور tocomlink مدل duo-HD- ورژن.02.47به تاریخ 2015.06.19
 167. نرم افزار جدید و رسمی رسیور tocomlink مدل CombateHD ورژنV02_002 به تاریخ 2015.06.19
 168. نرم افزار جدید رسیور tocomsat مدل duplo lite hd v4.05به تاریخ 2015.06.24
 169. نرم افزار جدید رسیور tocomsat مدل tocomsat duplo hd 3 به تاریخ 2015.06.24
 170. کلیه ایمیج های openATV برای رسیور Technomate TM-nano2 Super
 171. کلیه ایمیج های openATV برای رسیور Technomate TM-nanoSe Combo
 172. کلیه ایمیج های openATV برای رسیور Technomate TM-nanoSe
 173. کلیه ایمیج های openATV برای رسیور Technomate TM-nano3t
 174. کلیه ایمیج های openATV برای رسیور Technomate TM-nano2t
 175. نرم افزار جدید رسیور tocomsat مدل S-122XHD_Stealth_3.42به تاریخ 2015.07.03
 176. نرم افزار جدید رسیور tocomsat مدل S-1212HD_Nero_VFD_3.42به تاریخ 2015.07.03
 177. نرم افزار جدید رسیور tocomsat مدل S-1211HD_Nero_VFD_3.42به تاریخ 2015.07.03
 178. نرم افزار جدید رسیور tocomsat مدل S-1211HD_Nero_VFD_3.42به تاریخ 2015.07.03
 179. نرم افزار جدید و رسمی رسیور technosat مدلgooolhd_ ورژن v03_002 به تاریخ 2015.07.04
 180. نرم افزار جدید و رسمی رسیور TECHNOSAT مدلZeusIPTV_ ورژن V03_002 به تاریخ 2015.07.04
 181. نرم افزار جدید و رسمی رسیور TECHNOSAT مدلGOOOLHD_Plus ورژن V02_002 به تاریخ 2015.07.04
 182. نرم افزار جدید و رسمی رسیور TECHNOSAT مدلPhoenixIPTV ورژن V02_003 به تاریخ 2015.07.04
 183. نرم افزار جدید و رسمی رسیور technosat مدلpfchd_ ورژن v03_004 به تاریخ 2015.07.04
 184. نرم افزار جدید و رسمی رسیور TECHNOSAT مدلCombateHDورژن V02.003 به تاریخ 2015.07.04
 185. نرم افزار جدید و رسمی رسیور technosat مدلS-1210HD_Aron ورژن v_3.43 به تاریخ 2015.07.29
 186. نرم افزار جدید و رسمی رسیور technosat مدل S-1211HD_ ورژن v_3.43 به تاریخ 2015.07.29
 187. نرم افزار جدید و رسمی رسیور technosat مدلS-122XHD_Stealth ورژن v_3.43 به تاریخ 2015.07.29
 188. نرم افزار جدید و رسمی رسیور technosat مدلS-1223HD_Rocket ورژن v_3.51 به تاریخ 2015.08.28
 189. نرم افزار جدید و رسمی رسیور technosat مدلDuplo_HD3_p_4_23 ورژن v04_23 به تاریخ 2015.10.14
 190. نرم افزار جدید و رسمی رسیور technosat مدلduplo+ ورژن _p_2_33 به تاریخ 2015.10.14
 191. نرم افزار جدید و رسمی رسیور technosat مدلLIFE_ورژن _p_4_34 به تاریخ 2015.10.14
 192. نرم افزار جدید و رسمی رسیور technosat مدلDuplo_Lite_HD_ورژن __p_4_14به تاریخ 2015.10.14
 193. نرم افزار جدید رسیور تکنومات مدل comboبه تاریخ 27/10/2015
 194. پج جدید برای رسیور technomate - 5302 hdبه تاریخ 27/10/2015
 195. نرم افزار جدید رسیور technomate 8000به تاریخ 28/10/2015
 196. نرم افزار جدید رسیور tecnomate5402hdبه تاریخ 28/10/2015
 197. نرم افزار جدید رسیور tecnomatef3-f5 hdبه تاریخ 28/10/2015
 198. تایپک لیست کانال برای انواع رسیورهای technomate
 199. نرم افزار جدید رسیورTECHNOSAT مدل s-1225HD-ABLEبه تاریخ 21/11/2015
 200. فایل فلش رسیور technosat badyguard 555 v1
 201. فایل فلش رسیور تکنوست technosat مدل TS-300 به تاریخ 2015/12/6
 202. فایل فلش رسیور تکنوست technosat مدل T2-200 به تاریخ 2015/12/6
 203. نرم افزار جدید رسیورTECHNOSAT مدل s-1225HD-ABLEبه تاریخ 21/12/2015
 204. نرم افزار جدید رسیورTECHNOSAT مدل FreeNet S2X HDبه تاریخ 21/12/2015
 205. نرم افزار DUMP رسیورTECHNOSAT مدل FreeNet S2X HDبه تاریخ 21/12/2015
 206. لودر برای انتقال نرم افزار به رسیور technosat مدل aron
 207. لودر برای انتقال نرم افزار به رسیور technosat مدل rocket
 208. نرم افزار جدید رسیور تکنومات Phantompatch-TM5402M3-142pبه تاریخ 23/1/2016
 209. نرم افزار جدید رسیور تکنومات Phantompatch-TM-F3-5-142pبه تاریخ 23/1/2016
 210. نرم افزار جدید رسیورTECHNOSAT مدل s-1225HD-ABLEبه تاریخ 2016/01/22
 211. نرم افزار جدید رسیورTECHNOSAT مدل s-1225HD-ABLEبه ورژن 1.25 تاریخ6/2/2016
 212. نرم افزار جدید رسیورTECHNOSAT مدل s-1225HD به ورژن 1.25 تاریخ10/2/2016
 213. نرم افزارجدید رسیور Tehnomate HD Miniبه مدل -TM-MINI_M2_V2.06 تاریخ 4/3/2016
 214. نرم افزار جدیدرسیور تکنومات مدل tm-f3/5-hd به تاریخ 4/3/2016
 215. نرم افزار جدید رسیور تکنومات مدل -TM-5402-M3-0.01pبه تاریخ 4/3/2016
 216. نرم افزار جدید رسیورTECHNOSAT مدل S-1210HD_Aron_3.45 به تاریخ 23/3/2016
 217. نرم افزار جدید رسیورTECHNOSAT مدل S-1211HD_Nero_3.45 به تاریخ 23/3/2016
 218. نرم افزار جدید رسیورTECHNOSAT مدل S-1211HD_Nero_VFD-3.45 به تاریخ 23/3/2016
 219. نرم افزار جدید رسیورTECHNOSAT مدل k3_classical_cstm_gd به تاریخ 23/3/2016
 220. لودربرای انتقال نرم افزاربه رسیورTechnomate TM-1500 CI
 221. لودربرای انتقال نرم افزاربه رسیورTechnomate TM-3100 CI
 222. نرم افزار جدید رسیورtechnosat مدل s-1227hd_heavy_metal_1.12 به تاریخ 2016/04/14
 223. نرم افزار جدید رسیورtechnosat مدل S-1225HD_ABLE_1.26 به تاریخ 2016/05/08
 224. نرم افزار جدید رسیورtechnosat مدل S-1227HD_HEAVY_METAL_1.13 به تاریخ 2016/05/08
 225. نرم افزار جدید رسیورtechnosat مدل TECHNOSAT-k3_classical به تاریخ 2016/05/08
 226. نرم افزار جدید رسیور technomate TM-5502Ci+به تاریخ 28/05/2016
 227. نرم افزار جدید رسیور technomate TM-5302 +به تاریخ 28/05/2016
 228. نرم افزار جدید رسیور technomate TM-8000CI به تاریخ 28/05/2016
 229. نرم افزار جدید رسیور technomate TM-5402 به تاریخ 14/06/2016
 230. نرم افزار جدید رسیور Technosat-S-1227-HD-HEAVY-METAL-V1.15به تاریخ 03/08/2016
 231. نرم افزار جدید رسیور Technosat-S-1225-HD-ABLE-1.28به تاریخ 03/08/2016
 232. نرم افزار جدید رسیور technomate-TM-F3-v145p-به تاریخ 03/08/2016
 233. نرم افزار جدید رسیور technomate-TM-F5-v145p-به تاریخ 03/08/2016
 234. نرم افزار جدید رسیور technomate-TM5402-M3-v145p-به تاریخ 03/08/2016
 235. نرم افزار جدید رسیور technosat-s1227hd -v1.16به تاریخ 19/08/2016
 236. نرم افزار جدید رسیور technosat-s1237hd -v1.16به تاریخ 20/08/2016
 237. نرم افزار جدید رسیور technosat-s1247hd -v1.16به تاریخ 20/08/2016
 238. نرم افزارجدید رسیور تکنومات مدل TM5402-M3 بهv146p تاریخ 27/8/2016 فیکس سیسیتم کدگذاریTANDberg
 239. نرم افزار جدید رسیور technosats-1247hd_1.17بتاریخ 04-12-2016
 240. نرم افزار جدید رسیور technosats-1237hd_1.17بتاریخ 04-12-2016
 241. نرم افزار جدید رسیور technosats-1227hd_1.17بتاریخ 04-12-2016
 242. نرم افزار جدید رسیورtechnosat S-1223HD_Rocket_3.65 تاریخ 2017/02/02
 243. نرم افزار جدید رسیورtechnosat S-1224HD_Stealth_modern_3.65 تاریخ 2017/02/02
 244. نرم افزار جدید رسیور technosat S-1218HD_2.12به تاریخ 25/02/2017
 245. نرم افزار جدید رسیور technosat S-1225HD_ABLE_2.13 به تاریخ 28/03/2017
 246. نرم افزار جدید رسیور technosat S-1218HD_2.13به تاریخ 28/03/2017
 247. نرم افزار جدید رسیور technosat S-1227HD_2.13به تاریخ 28/03/2017
 248. نرم افزار جدید رسیور technosat S-1237HD_2.13به تاریخ 28/03/2017
 249. نرم افزار جدید رسیور technosat S-1247HD_2.13به تاریخ 28/03/2017
 250. نرم افزار جدید رسیور technosat S-1228HD_2.14 به تاریخ 04/04/2017