PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : رسیور Opticum 1. جدیدترین سافتکم ها برای رسیورهای Opticum
 2. تاپیک سافتکم برای رسیورهای Opticum
 3. نرم افزار جدید و رسمی رسیورOptibox_Spider به تاریخ 28.01.2014
 4. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Opticum مدل Opticum 4000C 4050C 4100C 7000C 7100C 7010Cr به تاريخ : 2014/02/05
 5. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Opticum Actus MINI ورژن 2.11.82 به تاریخ 30.01.2014
 6. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Opticum Actus SOLO ورژن 2.11.82 به تاریخ 30.01.2014
 7. اموزش تصویری باز کردن کانالها با اکانت G-SHARe در ریسیور Opticum
 8. نرم افزار جدید رسیور Opticum 4060CX & 4160CX ورژن1.4.73 به تاریخ 23.07.2014
 9. "Bootloader " برای ریسیور Opticum مدل "Ax-Odin"
 10. نرم افزار جدید رسیورOpticum 4060CX & 4160CX به تاریخ 16.09.2014
 11. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Opticum Actus SOLO ورژن 2.12.18 به تاریخ 2015.6.21
 12. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Opticum Actus MINI ورژن 2.12.20 به تاریخ 2015.6.21
 13. نرم افزار جدید رسیور Opticum 4060CX & 4160CXبه تاریخ 25/10/2015
 14. نرم افزار رسیور OPTicum مدل HD x310 west nopvrبه تاریخ 11/11/2015
 15. نرم افزار رسیور OPTicum مدل HD x310 west pvrبه تاریخ 11/11/2015
 16. نرم افزار جدید رسیور Opticum X406 به تاریخ 29/12/2015
 17. نرم افزار جدید رسیور Opticum 4060CX & 4160CX به تاریخ 10/1/2016
 18. نرم افزار جدید رسیور Opticum HD X300 MINI_V1.09.1551به تاریخ 2016/02/29
 19. نرم افزار جدید رسیور Opticum HD 506_V1.09.15402به تاریخ 2016/02/29
 20. نرم افزار جدید رسیور Opticum HD405_MINI_V1.09.15402به تاریخ 2016/02/29
 21. نرم افزار جدید رسیور Opticum HD405_PLUS_V1.09.15402به تاریخ 2016/02/29
 22. نرم افزار جدید رسیور Opticum HDX310_V1.09.15517به تاریخ 2016/02/29
 23. نرم افزار جدید و رسمی رسیورOPTICUM HD-X300s ohne PVR ورژنV1.09.15759 به تاریخ 2016/03/06
 24. نرم افزار جدید و رسمی رسیورOPTICUM HD-X300 ohne PVR ورژنV1.09.15759 به تاریخ 2016/03/06
 25. نرم افزار جدید و رسمی رسیورOPTICUM HD-AX300 ohne PVR ورژنV1.09.15759 به تاریخ 2016/03/06
 26. نرم افزار جدید و رسمی رسیورOPTICUM Lion HD 265ohne PVR ورژنv1.2.4 به تاریخ 2016/03/06
 27. نرم افزار جدید و رسمی رسیورOPTICUM Lion HD 265mit PVR ورژنv1.2.4 به تاریخ 2016/03/06
 28. نرم افزار جدید و رسمی رسیورOPTICUM HD-AX300 mit PVR ورژنV1.09.15759 به تاریخ 2016/03/06
 29. نرم افزار جدید و رسمی رسیورOPTICUM HD-X300S mit PVR ورژنV1.09.15759 به تاریخ 2016/03/06
 30. نرم افزار جدید و رسمی رسیورOPTICUM HD-X300 mit PVR ورژنV1.09.15759 به تاریخ 2016/03/06
 31. Backup-luigi86-openpli4.0-E3HDمخصوص رسیور OPTICUM
 32. نرم افزار رسیور OPTICUMمدل globo_x4_black synaps_gi_1.5.72_gisclub.tvبه تاریخ 7/4/2016
 33. نرم افزار رسیور OPTICUMمدل globo_x7_black synaps_gi_1.5.72_gisclub.tvبه تاریخ 7/4/2016
 34. نرم افزار رسیور opticumمدلsloth_comboبه تاریخ 7/4/2016
 35. نرم افزار رسیور OPTICUMمدلs2به تاریخ 7/4/2016
 36. نرم افزار رسیور OPTICUMمدلt2به تاریخ 7/4/2016
 37. نرم افزار رسیور Opticum HD مدل globo_x7_black synaps_gi_1.5.72 به تاریخ 14/4/2016
 38. Neues Powerboard-Image 5.3 ایمیج Neues Powerboard-Imageبرای رسیورهای OPTicum
 39. نرم افزار رسیور OPTICUMمدلOPTICUM SLOTH_Comboبه تاریخ 7/5/2016
 40. نرم افزار رسیور OPTICUMمدلOPTICUM SUN1512_S2T2__Ronin_2.1.35به تاریخ 7/5/2016
 41. نرم افزار رسیور OPTICUMمدلOPTICUM SUN1512_S2 Ronin_2.1.35به تاریخ 7/5/2016
 42. نرم افزار رسیور OPTICUMمدلOPTICUM globo_x7_blackبه تاریخ 7/5/2016
 43. نرم افزار رسیور opticumمدلopticum sun1506a_s2به تاریخ 7/5/2016
 44. نرم افزار رسیور OPTICUMمدلOPTICUM globo_x4_blackبه تاریخ 7/5/2016
 45. نرم افزار رسیور OPTICUMمدلOPTICUM SLOTH_COMBO_EMU_v2.0.91به تاریخ 7/5/2016
 46. نرم افزار جدید رسیور Opticumمدلglobo_x4_black synaps_gi_1.5.74_gisclub.tv به تاریخ 23/5/2016
 47. نرم افزار جدید رسیور Opticumمدلglobo_x7_black synaps_gi_1.5.74_gisclub.tv به تاریخ 23/5/2016
 48. نرم افزار جدید رسیور Opticumمدلglobo_x7_black _1.5.74 به تاریخ 25/5/2016
 49. نرم افزار جدید رسیور Opticumمدلglobo_x4_black _1.5.74 به تاریخ 25/5/2016
 50. OpenSpa 3.0 Opticum AX-ODIN (ODINM7)
 51. نرم افزار جدید رسیور Opticumمدل405combo_v323 به تاریخ 10/06/2016
 52. نرم افزار جدید رسیور OpticumمدلX405 PLUS_v323 به تاریخ 10/06/2016
 53. نرم افزار جدید رسیور OpticumمدلHD405 MINI_ به تاریخ 10/06/2016
 54. نرم افزار جدید رسیورOpticum HD مدل globo_x4_amstar_sab_1.6.17_gisclub.tvبه تاریخ 9/7/2016
 55. نرم افزار جدید رسیورOpticum HD مدلglobo_x7_xwindow_sab_1.6.17_gisclub.tv به تاریخ 9/7/2016
 56. نرم افزار جدید رسیورOpticum HD مدلglobo_x7_amstar_sab_1.6.17_gisclub.tvبه تاریخ 9/7/2016
 57. نرم افزار جدید رسیورOpticum HD مدلglobo_x4_xwindow_sab_1.6.17_gisclub.tvبه تاریخ 9/7/2016
 58. نرم افزار جدید رسیور Opticum XS65 مدل Opticum XS65_140_M3511-RETAIL_PLبه تاریخ 9/7/2016
 59. نرم افزار جدید OpticumمدلAXTechnology_Slovak_full_2.1.40به تاریخ 19/07/2016
 60. نرم افزار جدید OpticumمدلS2_AXTechnology_Slovak_full_2.1.49ب � تاریخ 19/07/2016
 61. نرم افزار جدید OpticumمدلMini_S2_AXTechnology_Slovak_full_2.1. 35به تاریخ 19/07/2016
 62. نرم افزار جدید OpticumمدلHD-X310-V1.09.16230به تاریخ 22/07/2016
 63. نرم افزار جدید OpticumمدلHD-AX310-V1.09.15906به تاریخ 22/07/2016
 64. نرم افزار جدید OpticumمدلX-HD300-Plusبه تاریخ 22/07/2016
 65. نرم افزار جدید رسیور OPticumمدل hd-xs2_xs65_v1-2-8_rev-778به تاریخ 26/7/2016
 66. نرم افزار جدید رسیور OPticumمدل _Opticum_Blue_XS65_Globo_HD-XS2به تاریخ 26/7/2016
 67. نرم افزار جدید رسیور Opticum-Sloth-Combo-PLUS-2.1.56تاریخ:2016.08.11
 68. نرم افزار جدید رسیور Opticum-globo-x7-ps-synaps-1.5.75تاریخ:2016.08.11
 69. لیست کانال جدید رسیورOpticumتاریخ:2016.08.16
 70. بوت لودر برای رسیور Opticumمدل hd51-bolt-v107r19
 71. نرم افزار جدید رسیور Opticum-Sloth-SUN1512-S2T2-120314-2.1.61تاریخ:2016.10.08
 72. نرم افزار جدید رسیور Opticum-Sloth-SUN1506A-S2-Mini-2.1.61تاریخ:2016.10.08
 73. نرم افزار جدید رسیور Opticum-Sloth-SUN1506A-S2-Classic-2.1.61تاریخ:2016.10.08
 74. نرم افزار جدید رسیورOPTICUM X80 Premium та GL 8 به تاریخ 7/11/2016
 75. نرم افزار جدید رسیور OPTICumمدل Dump Globo 7010A, OpenFox 7010 and clones - (Ali3329B)به تاریخ 7/11/2016
 76. نرم افزار جدید رسیور OPTICumمدل Dump for Globo (Orton, IP Sat) 4060 CX (Plus) and clonesبه تاریخ 7/11/2016
 77. نرم افزار جدید رسیورOpticum-HD X406plus_V1.09.15716 _west_pvrبه تاریخ 11/11/2016
 78. نرم افزار جدید رسیورOpticum-HD X406plus_V1.09.15716 _tempبه تاریخ 11/11/2016
 79. نرم افزار جدید رسیورOpticum-HD X406plus_V1.09.15716 _east_pvrبه تاریخ 11/11/2016
 80. نرم افزار جدید رسیور Opticum Sloth-Classic-plus-mcasبتاریخ 14-11-2016
 81. نرم افزار جدید رسیور Opticum Conax-HD-9600-prima به تاریخ 2017/01/10
 82. نرم افزار جدید رسیور Opticum Conax-HD-9600-prima-4.45-ohne-PVR به تاریخ 2017/01/10
 83. نرم افزار جدید رسیورOpticum-Sloth-Classic-Plus-2.1.85 تاریخ 2017/01/26
 84. نرم افزار جدید رسیورOpticum-Classic-Min -2.1.81 تاریخ 2017/01/26
 85. نرم افزار جدید رسیورOpticum-x310 تاریخ 2017/01/26
 86. نرم افزار جدید رسیور OPTICUMمدل Software_Conax_HD_9600_Prima_4.44_mit PVRبه تاریخ 6/8/2017
 87. نرم افزار جدید رسیور OPTICUMمدل Software_Conax_HD_9600_Prima_4.45_ohne PVRبه تاریخ 6/8/2017
 88. اختصاصی لیست کانال اماده برای Opticum HD X405p
 89. اختصاصی لیست کانال اماده برای Opticum HD X406p
 90. اختصاصی لیست کانال اماده برایOpticum x405 mini
 91. اختصاصی لیست کانال اماده برای Opticum x405 plus
 92. اختصاصی لیست کانال اماده برای Opticum HD506
 93. اختصاصی لیست کانال اماده برای opticum ax 300
 94. اختصاصی لیست کانال اماده برایOpticum ax 300 plus