PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : NEXT MINIX FULL HD 1. نرم افزار جدید NEXT MINIX COOL به تاریخ 2013/07/06
 2. نرم افزار جدید NEXT MINIX BLACK به تاریخ 2013/07/06
 3. نرم افزار جدید NEXT MINIX HD به تاریخ 2013/07/06
 4. نرم افزار ویرایش کانال برای Next Minix HD
 5. نرم افزار جدید و رسمی رسیور نکست مدل Next Minix HD Cool View به تاریخ 2013/12/16
 6. نرم افزار جدید و رسمی رسیور نکست مدل Next Minix HD Cool به تاریخ 2013/12/16
 7. نرم افزار جدید و رسمی مینی رسیور نکست Next Minix HD Cool inView بتاریخ21.01.2014
 8. نرم افزار جدید Next Minix HD Black PLUS بتاریخ 27.01.2014
 9. نرم افزار جدید Next Minix HD Brother بتاریخ 27.01.2014
 10. نرم افزار جدید و رسمی رسیور نکست مدل Next Minix HD Amigo için بتاریخ: 04.02.2014
 11. نرم افزار جدید و رسمی رسیور نکست مدل Next Minix HD Brother بتاریخ: 08.02.2014
 12. نرم افزار جدید و رسمی رسیور نکست مدل Next Minix HD Amigo بتاریخ: 2014/03/17
 13. نرم افزار جدید و رسمی رسیور نکست مدل Next_MinixHDBrother_NextStarYE18000HD بتاریخ: 2014/03/24
 14. نرم افزار جدید و رسمی رسیور نکست مدل Next Minix HD Black PLUS بتاریخ: 2014/03/24
 15. مودم 3g سازگار با رسیورهای نکست مدلNext Minix HD Amigo
 16. نرم افزار جدید و رسمی رسیور نکست مدل Next Minix HD Cool به تاریخ: 2014/04/25
 17. نرم افزار جدید و رسمی رسیور نکست مدل Next Minix HD Coolin View بتاریخ: 2014/04/25
 18. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Next مدل-Mini mini hd pour Supermax بتاریخ 2014/05/06
 19. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Next مدل_Mini Plus pour Supermax به تاریخ : 2014/05/06
 20. سافتکم برای رسیور next minix full hd
 21. نرم افزار جدید و رسمی رسیور نکست مدل Next Minix HD Cool به تاریخ 2014.05.22
 22. نرم افزار جدید و رسمی رسیور نکست مدل Next Minix HD Combo به تاریخ 2014.05.22
 23. نرم افزار جدید و رسمی رسیور نکست مدل Next Minix HD Cool In View به تاریخ 2014.05.22
 24. نرم افزار جدید و رسمی رسیور نکست مدل Next Minix HD Black به تاریخ 2014.05.22
 25. نرم افزار جدید و رسمی رسیور نکست مدل Next Minix HD Tango به تاریخ 2014.05.26
 26. نرم افزار جدید و رسمی رسیور نکست مدل Next_Minix HD Tango بتاریخ: 2014/06/06
 27. نرم افزار جدید و رسمی رسیور نکست Next Minix CX به تاریخ 2014/6/17
 28. نرم افزار جدید و رسمی رسیور نکست مدل Next_MinixHD Amigo بتاریخ: 2014/06/24
 29. نرم افزار جدید و رسمی رسیور نکست مدل Next_MinixHD Black Plus بتاریخ: 2014/06/26
 30. نرم افزار جدید و رسمی رسیور نکست مدل Next_MinixHD Brother بتاریخ: 2014/06/26
 31. نرم افزار جدید و رسمی رسیور نکست مدلNext Minix HD Black PLUS به تاریخ 08.07.2014
 32. نرم افزار جدید و رسمی رسیور نکست مدلNext_MinixHDCoolinView به تاریخ 09.07.2014
 33. نرم افزار جدید و رسمی رسیور نکست مدلNext_MinixHDCoolinView به تاریخ 21.07.2014
 34. نرم افزار جدید و رسمی رسیور نکستNext_MinixHDBlack به تاریخ 21.07.2014
 35. نرم افزار جدید و رسمی رسیور نکست مدلNext_MinixHD به تاریخ 21.07.2014
 36. نرم افزار جدید و رسمی رسیور نکست مدلNext_MinixHDCool به تاریخ 21.07.2014
 37. نرم افزار جدید و رسمی رسیور نکست مدل Next_Minix HD Combo بتاریخ: 2014/07/22
 38. نرم افزار جدید و رسمی رسیور نکست مدل Next Minix HDBOX به تاریخ 31.07.2014
 39. نرم افزار جدید و رسمی رسیور نکست مدلMinix HD بتاریخ 2014.09.12
 40. نرم افزار جدید و رسمی رسیور نکست مدل Next Minix HD بتاریخ 2014.09.20
 41. نرم افزار جدید و رسمی رسیور نکست مدل Minix HD Black Plusبتاریخ 2014.09.27
 42. نرم افزار جدید و رسمی رسیور نکست مدل Minix HD Cool بتاریخ 2014.09.27
 43. نرم افزار جدید و رسمی رسیور نکست مدل Minix HD Brother بتاریخ 2014.09.27
 44. نرم افزار جدید و رسمی رسیور نکست مدل Minix Plus بتاریخ 2014.09.26
 45. نرم افزار جدید و رسمی رسیور نکست مدل Minix CX بتاریخ 2014.09.26
 46. نرم افزار جدید و رسمی رسیور نکست مدل Minix HD Black Plusبتاریخ 2014.09.27
 47. نرم افزار جدید و رسمی رسیور نکست مدل Minix HD Amigo بتاریخ 2014.09.30
 48. نرم افزار جدید و رسمی رسیور نکست مدل Xbox_Mini_HD ورژن V1.38 به تاریخ 09-09-2014
 49. نرم افزار جدید رسیور next مدل Minix HD Tango بتاريخ 2014.10.14
 50. نرم افزار جدید و رسمی رسیور نکستNext Minix HD به تاریخ 26.10.2014
 51. نرم افزار جدید و رسمی رسیور نکستNext Minix HD Tango به تاریخ 26.10.2014
 52. نرم افزار جدید و رسمی رسیور نکستNext Minix HD Cool به تاریخ 26.10.2014
 53. نرم افزار جدید رسیورNEXT مدل Next Minix HD Black PLUS بتاريخ 2014.10.28
 54. نرم افزار جدید رسیورNEXT مدل MinixHD_Punto بتاريخ 2014.11.22
 55. نرم افزار جدید رسیورNEXT مدل MinixHD_Punto ورژن V3.10 بتاريخ 2014.11.22
 56. نرم افزار رسمی و جدید رسیور Next_Minix HD Black به تاریخ: 01.12.2014
 57. نرم افزار رسمی و جدید رسیورNext_Minix HD به تاریخ :01.12.2014
 58. نرم افزار رسمی و جدید رسیور نکست مدلNext_Minix HD Punto به تاریخ 01.12.2014
 59. نرم افزار رسمی و جدید رسیور نکست مدلNext_MinixHDCool به تاریخ :01.12.2014
 60. نرم افزار جدید و رسمی رسیور نکست مدل Next_Minix HD Combo بتاریخ: 2014/12/10
 61. نرم افزار ریسیور نکست Next MinixHDPunto به تاریخ 10/12/2014
 62. نرم افزار ریسیور Next MinixHDAmigo به تاریخ 10/12/2014
 63. نرم افزار ریسیور نکست Next MinixHDPunto Kurtarma به تاریخ 10/12/2014
 64. نرم افزار جدید رسیورNEXT مدل Next Minix HD Tangoبتاريخ 2014.12.15
 65. نرم افزار رسمی و جدید رسیور نکستNext_MinixHDPunto به تاریخ:22.12.2014
 66. نرم افزار رسمی و جدید رسیور نکستNext_MinixHDAmigo به تاریخ:22.12.2014
 67. نرم افزار رسمی و جدید رسیور نکست Next_MinixCX به تاریخ 2015.01.07
 68. نرم افزار جدید رسیورNEXT مدل Next_MinixHDBOX بتاريخ 2015.01.15
 69. نرم افزار جدید رسیورNEXT مدل Next Minix HD Tango بتاريخ 2015.01.15
 70. نرم افزار رسمی و جدید رسیورNEXT مدلNext_Minix HD BOX به تاریخ:03.02.2015
 71. نرم افزار رسمی و جدید رسیورNEXT مدل(Next Minix HD (AV Çıkışlı به تاریخ:03.02.2015
 72. نرم افزار رسمی و جدید رسیورNEXT مدلNext_Minix HD به تاریخ:03.02.2015
 73. نرم افزار جدید رسیورNEXTمدلNext_Minix HD Brotherبه تاریخ:12.02.2015
 74. نرم افزار جدید رسیور Next Minix HD Black II بتاريخ 2015.02.12
 75. نرم افزار جدید رسیورNEXT مدل Next Minix HD Black بتاريخ 2015.02.11
 76. نرم افزار جدید رسیورNEXT مدل Next Minix HD Black PLUS بتاريخ 2015.02.11
 77. نرم افزار جدید رسیورNEXT مدل Next Minix HD Combo بتاريخ 2015.02.11
 78. نرم افزار رسمی و جدید رسیور نکست مدلNext_Minix HD Black Plusبه تاریخ:19.02.2015
 79. نرم افزار رسمی و جدید رسیور نکست مدلNext_Minix HD Blackبه تاریخ:19.02.2015
 80. نرم افزار رسمی و جدید رسیور نکست مدلNext_Minix_HD_Tangoبه تاریخ:19.02.2015
 81. نرم افزار رسمی و جدید رسیور نکست مدلNext_Minix HD Coolin Viewبه تاریخ:19.02.2015
 82. نرم افزار رسمی و جدید رسیور نکست مدلNext_Minix HD Coolبه تاریخ:19.02.2015
 83. نرم افزار رسمی و جدید رسیور نکست مدلNext_Minix HD Brotherبه تاریخ:19.02.2015
 84. نرم افزار جدید رسیور Next مدل Minix HD Black II ورژن V1.09 تاریخ 2015.03.12
 85. نرم افزار جدید رسیور NEXT مدل Next Minix Black II_8M ورژن V1.09.13619 تاریخ 2015.03.28
 86. نرم افزار جدید رسیور NEXT مدل Next_MinixHD_PuntoPlus به تاریخ 2015.05.06
 87. نرم افزار جدید رسیور next مدل Next MinixHD به تاریخ 2015.06.18
 88. نرم افزار جدید رسیورnext مدلXBOX Mini HD بتاریخ 2015.06.18
 89. نرم افزار رسمی رسیور نکستNext Minix HD Amigo به تاریخ :5.07.2015
 90. نرم افزار جدید رسیورNEXT مدل Next MinixHDBlack بتاريخ _06072015
 91. نرم افزار جدید رسیورNEXT مدل Next MinixHDCombo بتاريخ _06072015
 92. نرم افزار جدید رسیورNEXT مدل Next MinixHD بتاريخ _06072015
 93. نرم افزار جدید رسیور Next مدل Next Minix HD Box به تاریخ 2015.09.03
 94. نرم افزار جدید رسیور Next مدل Next Minix HD Combo به تاریخ 2015.09.03
 95. نرم افزار جدید رسیور Next مدل Next Minix HD Black به تاریخ 2015.09.03
 96. نرم افزار جدید رسیور Next مدل Next Minix HD به تاریخ 2015.09.03
 97. نرم افزار جدید رسیور Next مدل Next Minix HD Cool inView به تاریخ 2015.09.03
 98. نرم افزار جدید رسیور Next مدل Next Minix HD Cool به تاریخ 2015.09.02
 99. فیلم اموزش درست کردن next minix وقتی بالا نمیاد یا رو بوت مونده
 100. نرم افزار جدید رسیورNext_MinixHD_Black2 به تاریخ 2015/11/27
 101. نرم افزار جدید و رسمی رسیور نکست مدل Next_ Minix HD Punto بتاریخ: 2015/12/02
 102. نرم افزار جدید رسیورNext_MinixHD_Black2_V1.09.14078به تاریخ 2015/11/30
 103. نرم افزار رسمی رسیور نکست مدل Next_MinixHD_Punto Plus ورژن V1.09.14866 بتاریخ: 2015/12/04
 104. نرم افزار رسمی رسیور نکست مدل Next_MinixHD_HD_Tango_plus ورژن V2.06 بتاریخ: 2015/12/04
 105. نرم افزار جدید و رسمی رسیور نکست مدل Next_MinixHD Brother بتاریخ: 2015/12/05
 106. نرم افزار جدید و رسمی رسیور نکست مدل Next_Minix HD Black Plus بتاریخ: 2015/12/05
 107. نرم افزار جدید و رسمی رسیور نکست مدل Next_MinixHDCombo_V1.29B2 بتاریخ: 2015/12/05
 108. نرم افزار جدید و رسمی رسیور نکست مدل Next_MinixHDBrother بتاریخ: 2015/12/05
 109. نرم افزار جدید و رسمی رسیور نکست مدل Next_MinixHDBox بتاریخ: 2015/12/05
 110. نرم افزار جدید و رسمی رسیور نکست مدل Next_MinixHDBlack بتاریخ: 2015/12/05
 111. نرم افزار جدید و رسمی رسیور نکست مدل Next_MinixHD بتاریخ: 2015/12/05
 112. نرم افزار جدید و رسمی رسیور نکست مدل Next_MinixHDCoolinView بتاریخ: 2015/12/05
 113. نرم افزار جدید و رسمی رسیور نکست مدل Next_MinixHDCool بتاریخ: 2015/12/05
 114. نرم افزار جدید رسیور Next مدل Minix HD Amigo به تاریخ 24/12/2015
 115. نرم افزار جدید و رسمی رسیور نکست مدل Next_ Minix HD Punto Plus بتاریخ: 24/12/2015
 116. نرم افزار جدید و رسمی رسیور نکست مدل Next_MinixHDBlack بتاریخ: 2016/13/02
 117. نرم افزار جدید رسیور نکست مدل Next MINIX HD COMBO به تاریخ 3/3/2016
 118. نرم افزار جدید رسیور نکست مدل Next MINIX HD BROTHER به تاریخ 3/3/2016
 119. نرم افزار جدید رسیور نکست مدل Next MINIX HD BOX به تاریخ 3/3/2016
 120. نرم افزار جدید رسیور نکست مدل Next MINIX HD BLACK به تاریخ 3/3/2016
 121. نرم افزار جدید رسیور نکست مدل Next MINIX HD BLACK PLUS به تاریخ 3/3/2016
 122. نرم افزار جدید رسیور نکست مدل Next NewWave_MiniHD_ V6.03.21 ] به تاریخ 28/04/2016
 123. نرم افزار جدید رسیور نکست مدل Next Point HD V1.09.16184 به تاریخ 28/04/2016
 124. نرم افزار جدید رسیور نکست مدل Next Minix CX HD V6.03.21 به تاریخ 28/04/2016
 125. برای اولین بار فیلم اموزش حل مشکل ON,ash,bootدر next minix
 126. سافتکم ساز key.db جدید برای NEXT MINIX FULL HD
 127. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Next Minix HD Tango PLUS بتاریخ: 2016/05/24
 128. نرم افزار رسمی رسیور Next MINIX HD TANGO V2.13 به تاریخ 04/06/2016
 129. نرم افزار رسمی رسیور Next MINIX CX HD_V6.04.24 به تاریخ 04/06/2016
 130. نرم افزار جدید رسیور Next Minix CX HD_SCB3 V6.06.19به تاریخ 30/7/2016
 131. نرم افزار جدید رسیور Next Minix HD Amigo Plus تاریخ:2016.08.01
 132. نرم افزار جدید رسیور Next Minix HD Amigo تاریخ:2016.08.01
 133. نرم افزار جدید رسیور Next Minix HD Tango Blue V11به تاریخ 20/08/2016
 134. نرم افزار جدید رسیور Next Minix HD Tango Red V11به تاریخ 20/08/2016
 135. نرم‌افزار جدید و رسمی رسیور Next Minix HD Tango V2.16 به تاریخ 6.9.2016
 136. نرم‌افزار جدید و رسمی رسیور Next Minix HD Tango Plus V2.16 به تاریخ 6.9.2016
 137. نرم‌افزار جدید و رسمی رسیور Next Minix CX HD V6.07.30 به تاریخ 06.09.2016
 138. نرم‌افزار جدید و رسمی رسیور Next Minix HD V1.26B5 به تاریخ 28.10.2016
 139. نرم‌افزار جدید و رسمی رسیور Next Minix HD ( AV) V1.26B5 به تاریخ 28.10.2016
 140. نرم افزار جدید رسیور نکست مدل Next_Minix_HD_Tango Plus ورژن V2.20 بتاریخ: 2016/11/01
 141. نرم افزار جدید رسیور نکست مدل Next_Minix_HD_Tango ورژن v2.20 بتاریخ: 2016/11/01
 142. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Next Minix CX HD V6.10.06 YAZILIMI به تاریخ 7.11.2016
 143. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Next Minix HD V1.26B6 بتاریخ 09-11-2016
 144. نرم افزار جدید رسیورNext Minix HD Box V1.28B5به تاریخ 11/11/2016
 145. نرم افزار جدید رسیورNext Minix HD Black V1.26B2به تاریخ 11/11/2016
 146. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Next Minix HD Amigo Plus Yazılımı به تاریخ 29.2016
 147. نرم افزار جدید رسیورNext Minix HD Amigo بتاریخ:2016.12.12
 148. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Next Minix HD Amigo Yazılımı به تاریخ 21.12.2016
 149. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Next Minix HD BlackII V1.09.17703 به تاریخ 25.12.2016
 150. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Next Minix HD Amigo به تاریخ 2017/02/05
 151. اموزش باز کردن کانالهای کد شده با اینترنت سیم کارت و گوشی اندروید و اکانتgshare.ir در نکست
 152. نرم افزار جدید رسیور Next Minix HD Cool V1.30B2به تاریخ 28/02/2017
 153. نرمافزار جدید و رسمی رسیور Next Minix HD Punto Plus به تاریخ 2017.03.25
 154. نرمافزار جدید و رسمی رسیورNext Minix HD Black II Plus OTA14 به تاریخ 2017.03.29
 155. نرمافزار جدید و رسمی رسیورNext Minix HD TangoRed به تاریخ 2017.03.29
 156. نرمافزار جدید و رسمی رسیورNext Minix HD TangoBlue به تاریخ 2017.03.29
 157. نرمافزار جدید و رسمی رسیورNext Suntech Maxi HD به تاریخ 2017.03.29
 158. نرمافزار جدید و رسمی رسیورNext X-BOX Forza HD به تاریخ 2017.03.29
 159. نرمافزار جدید و رسمی رسیورNext Minix HD Tiger به تاریخ 2017.03.29
 160. نرمافزار جدید و رسمی رسیورNext MAGBOX Mercury HD به تاریخ 2017.03.29
 161. نرم افزار جدید رسیور Next Minix HD Tiger به تاریخ 12/04/2017
 162. نرم افزار جدید رسیور Next Minix HD Punto Plus به تاریخ 24/04/2017
 163. نرم افزار جدید رسیور Next Minix HD Black II Plus OTA به تاریخ 24/04/2017
 164. نرم افزار جدید و رسمی رسیور NEXT Minix HD Tango Plus V2.32 Yazılımı به تاریخ 16.6.2017
 165. نرم افزار رسمی رسیور NEXT مدل Minix HD Tango ورژن V2.33 بتاریخ 2017/06/18
 166. نرم افزار رسمی رسیور NEXT مدل Minix HD Tango Plus ورژن V2.33 بتاریخ 2017/06/18
 167. نرم افزار رسمی رسیور NEXT مدل Minix HD Tango ورژن V2.32 بتاریخ 2017/06/18
 168. نرم افزار رسمی رسیور NEXT مدل Minix HD Amigo Plus بتاریخ 2017/06/18
 169. نرم افزار جدید رسیور نکست مدلNext-Minix-HD-Amigo-Plus به تاریخ 23.06.2017
 170. نرم افزار رسمی رسیور Next Minix HD Box V1.28B6 بتاریخ 2017.06.28
 171. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Next Minix HD Box V1.28B6 Yazılımı به تاریخ 1.7.2017
 172. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Next Minix HD Tango Red OTA 18 Yazılımı به تاریخ 5.8.2017
 173. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Next Minix HD Tango Blue OTA 18 Yazılımı به تاریخ 5.8.2017
 174. نرم افزار رسمی رسیور NEXT مدل Minix HD Tango Red ورژن V2.35 به تاریخ 08.08.2017
 175. نرم افزار رسمی رسیور NEXT مدل Minix HD Tango Blue ورژن V2.35 به تاریخ 08.08.2017
 176. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Next_MinixHD_Black2 ورژن V1.09.18642به تاریخ 30.09.2017
 177. نرم افزار جدید رسیورنکست مدلNext_MinixHD_Black2_V1.09.18660 به تاریخ 13/10/2017
 178. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Next_MinixHD_Black2_V1.09.18660 به تاریخ 28.10.2017
 179. نرم افزار جدید و رسمی رسیور نکست NewWave_MiniHD ورژن V7.10.05به تاریخ 15.11.2017
 180. نرم افزار جدید و رسمی رسیور نکست MinixHD_AmigoPlus ورژن V7.10.05 به تاریخ 15.11.2017
 181. نرم افزار جدید رسیورNext مدل Minix HD Tiger OTA19 به تاریخ 16/12/2017
 182. نرم افزار جدید رسیورNext مدل Minix HD Tango Red OTA19 به تاریخ 16/12/2017
 183. نرم افزار جدید رسیورNext مدل Minix HD Tango Blue OTA19 به تاریخ 16/12/2017
 184. نرم افزار جدید رسیورNext مدل Minix HD Black II Plus OTA19 به تاریخ 16/12/2017
 185. نرم افزار جدید رسیورNext مدل Minix HD Punto Plus OTA19 به تاریخ 16/12/2017
 186. نرم افزار رسمی رسیور نکست مدل Next Minix HD Black II بتاریخ: 2017/12/26
 187. نرم افزار رسمی رسیور NEXT مدل Next_MinixHD_Black2 ورژن V1.09.18997 به تاریخ 2017/12/29
 188. نرم افزارجدیدورسمی رسیورNext Minix HD BlackII V1.09.19111 Yazılımı به تاریخ 23.12018
 189. نرم افزار رسمی رسیور next مدل minix hd black ii ورژن v1.09.19111 به تاریخ 2018/01/24
 190. نرم افزارجدیدورسمی رسیور نکستNext Minix HD Tiger OTA20 Yazılımı به تاریخ 16.4.2018